תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

תואר ראשון לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד1 
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 21.5.2024
הרשמה מאוחרת: 22.5.2024 - 228.6.2024
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 22.5.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

קורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3 
הגשת מועמדות לתואר שני: עד 527.6.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה ועד 10.7.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024​

​​קורסי שפה באנגלית6
הרשמה סדירה: 24.3.2024- 21.5.2024
הרשמה מאוחרת: 22.5.2024- 228.6.2024
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 22.5.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 24.3.2024 - 21.6.2024
פתיחת סמסטר: 11.7.2024
סיום סמסטר: 11.9.2024

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –

 


1. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).

2. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 10.7.2024. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים הנרשמים לקורסי השלמה לתואר ראשון.​

4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).

5. לאחר מועד זה, הגשת מועמדות לתואר שני במינהל עסקים תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025).

6. כולל הקורס: סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 7.4.2024 - 6.8.2024
הרשמה מאוחרת: 7.8.2024 - 120.9.2024
פתיחת סמסטר: 29.10.2024
סיום סמסטר: 3.2.2025

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני624.9.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 28.10.2024
פתיחת סמסטר: 29.10.2024
סיום סמסטר: 3.2.2025

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 7.4.2024 - 6.8.2024
הרשמה מאוחרת: 7.8.2024 - 120.9.2024
פתיחת סמסטר: 29.10.2024
סיום סמסטר: 26.1.2025

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 7.4.2024 - 20.9.2024
פתיחת סמסטר: 29.10.2024
סיום סמסטר: 3.2.2025

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 7.4.2024 - 20.9.2024
פתיחת סמסטר: 29.10.2024
סיום סמסטר: 3.2.2025

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 28.10.2024. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר אביב תשפ"ה (ב2025). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות בתכניות אלה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 3.11.2024 - 30.12.2024
הרשמה מאוחרת: 31.12.2024 - 121.2.2025
פתיחת סמסטר: 9.3.2025
סיום סמסטר: 20.6.2025

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני621.2.2025
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 7.3.2025
פתיחת סמסטר: 9.3.2025
סיום סמסטר: 20.6.2025

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 3.11.2024 - 30.12.2024
הרשמה מאוחרת: 31.12.2024 - 121.2.2024
פתיחת סמסטר: 9.3.2024
סיום סמסטר: 13.6.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 3.11.2024 - 14.2.2025
פתיחת סמסטר: 9.3.2025
סיום סמסטר: 20.6.2025

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 3.11.2025 - 14.2.2025
פתיחת סמסטר: 9.3.2025
סיום סמסטר: 20.6.2025

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 7.3.2025. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ו (א2026). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתכניות אלה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

תואר ראשון לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד1 
הרשמה סדירה: 23.3.2025 -20.5.2024
הרשמה מאוחרת:21.5.2025 - 24.7.2025
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 21.5.2025 - 27.6.2025
פתיחת סמסטר: 13.7.2025
סיום סמסטר: 12.9.2025

קורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3 
הגשת מועמדות לתואר שני: עד 527.6.2025
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה ועד 11.7.2025
פתיחת סמסטר: 13.7.2025
סיום סמסטר: 12.9.2025

​​קורסי שפה באנגלית6
הרשמה סדירה: 23.3.2025- 20.5.2025
הרשמה מאוחרת: 21.5.2025- 24.7.2025
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 21.5.2025 - 27.6.2025
פתיחת סמסטר: 13.7.2025
סיום סמסטר: 12.9.2025

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 23.3.2025 - 20.6.2025
פתיחת סמסטר: 13.7.2025
סיום סמסטר: 12.9.2025

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 23.3.2025 - 20.6.2025
פתיחת סמסטר: 13.7.2025
סיום סמסטר: 12.9.2025

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –

 


1. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).

2. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 11.7.2025. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני במחשבה הביולוגית ובמינהל עסקים הנרשמים לקורסי השלמה לתואר ראשון.​

4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).

5. לאחר מועד זה, הגשת מועמדות לתואר שני במינהל עסקים תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ו (א2026).

6. כולל הקורס: סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד2
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד4,3
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני61.3.2024
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 15.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

קורסי שפה באנגלית5
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 16.1.2024
הרשמה מאוחרת: 17.1.2024 - 11.3.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 19.6.2024

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 10.12.2023 - 23.2.2024
פתיחת סמסטר: 17.3.2024
סיום סמסטר: 21.6.2024

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל – 1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 15.3.2024. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 2. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
 3. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
 4. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
 5. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 6. (א) לאחר מועד זה הגשת מועמדות לתואר שני תהיה לסמסטר סתיו תשפ"ה (א2025). למידע מפורט ראו הנחיות הרשמה לתואר שני. (ב) המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה יפורסמו באתר המחלקה האקדמית.​

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. ​