תקופות הרשמה ומועדי הרשמה

תואר ראשון2 ותואר שני
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020- 37.7.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 3.6.2020- 23.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה1
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020- 323.6.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 3.6.2020 - 14.6.2020
פתיחת סמסטר: 1.7.2020
סיום סמסטר: 8.9.2020

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020 - 323.6.2020
פתיחת סמסטר 2ג2020: 1.7.2020
סיום סמסטר 2ג2020: 3.8.2020
פתיחת סמסטר 3ג2020: 11.8.2020
סיום סמסטר 3ג2020: 8.9.2020

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).

3. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה,למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.7.2020, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 30.6.2020. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

תואר ראשון ותעודת הוראה לכל הסטודנטים2 ותואר שני לסטודנטים ותיקים בלבד3
הרשמה סדירה: 10.5.2020- 26.7.2020
הרשמה מאוחרת: 27.7.2020 - 14.9.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 27.7.2020- 4.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 22.1.2021

קורסים לתואר שני למועמדים ולמתקבלים חדשים בלבד5,4
מועד אחרון להגשת מועמדות תואר שני: 731.8.2020
הרשמה סדירה: מקבלת התשובה של ועדת הקבלה עד 13.9.2020
הרשמה מאוחרת: 14.9.2020 - 122.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 22.1.2021

קורסי אנגלית כשפה זרה6
הרשמה סדירה: 10.5.2020 - 26.7.2020
הרשמה מאוחרת: 27.7.2020 - 14.9.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 22.7.2020- 4.9.2020
פתיחת סמסטר: 18.10.2020
סיום סמסטר: 15.1.2021

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 10.5.2020 - 27.11.2020
פתיחת סמסטר: 20.12.2020
סיום סמסטר: 12.2.2021

 

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –  1. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 16.10.2020. (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  2. כולל הקורסים: עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465).
  3. ובכלל זה מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתו).
  4. כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.
  5. לא כולל מי שהגיש מועמדות והתקבל בעבר, אך טרם נרשם לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  6. כולל ס