הקורסים שאליהם נרשמת הם חלק ממסלול לימודים לתואר ראשון. האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון מסלולי לימוד. מעבר להבדלים בין המסלולים ישנן דרישות כלליות המשותפות לכולם.

הלימודים באוניברסיטה הפתוחה משלבים בין חומרי לימוד כתובים שפותחו באוניברסיטה ונשלחים לביתך לפני תחילת סמסטר, למפגשי הנחיה פנים אל פנים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ או מפגשים מקוונים אינטראקטיביים – לבחירתך. לרשותך עומדים גם צוות הקורס, אתר הקורס ואמצעים נוספים כמו שעות הנחיה טלפוניות, אמצעי עזר טכנולוגיים ומשוב על המטלות שיוגשו במהלך הקורס.

פתח הכל