אופן הרשמה

ללימודים באוניברסיטה הפתוחה שתי מסגרות הרשמה. ניתן להירשם אליה במישרין באופן ישיר (להלן: "הרשמה ישירה") או באמצעות אחד מהקמפוסים, מרכזי הלימוד, המוסדות והמכללות ברחבי הארץ, שמקיימים הרשמה מרוכזת ללימודים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן: "הרשמה באמצעות מוסד/מכללה").


 

מסגרת הרשמה ​

סטטוס הנרשם ​ אופן ההרשמה​
הרשמה ישירה​ ​ נרשמים חדשים​
נרשמים ותיקים2 
הרשמה באמצעות מוסד/מכללה ​ ​ נרשמים חדשים
נרשמים ותיקים​
  • בהרשמה מקוונת באמצעות מערכת שאילתא.5,3
  • רישום אצל רכז/ת ההרשמה בקמפוס/מוסד/מכללה בו נרשמים.

 


הרשמה לקבוצות לימוד שמועדי המפגשים שלהן מתפרסמים מראש:
סטודנטים המבקשים ללמוד בקבוצת לימוד שמועדי המפגשים שלה מתפרסמים מראש (באתר האוניברסיטה הפתוחה), מתבקשים לבדוק לפני ההרשמה אם מועדי המפגשים מתאימים ללוח הזמנים שלהם. האוניברסיטה לא תוכל להיענות לבקשות סטודנטים שלא יפעלו על-פי הנחיה זו ויבקשו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין שינויים בהרשמה, עקב אי-התאמה במועדי המפגשים. בקשות לשינויים בהרשמה לקורס שבו האוניברסיטה הפתוחה שינתה את כל מועדי המפגשים, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות.

רשימת מרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות נמצאת בסעיף במפת רשימת מרכזי הלימוד.
פירוט הקורסים המוצעים ללימודים במקומות אלה וכן פירוט הימים והשעות בהם מתקיימים מפגשי ההנחיה שלהם, מתפרסמים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

בחלק מן המוסדות והמכללות גובים תשלומים נוספים מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה. תשלומים אלה אינם באחריות האוניברסיטה הפתוחה ואינם מועברים אליה.

במפגשי ההנחיה של קבוצות הלימוד במקומות אלה, רשאים להשתתף רק סטודנטים שנרשמו באותו מקום או מי שהסדירו את העברתם עם המוסד או המכללה.

בהרשמה באמצעות מערכת שאילתא:
יש לשים לב שפעולת ההרשמה לא הושלמה כל עוד מופיע על המסך הכפתור "המשך הרשמה" וכל עוד לא התקבל מספר אסמכתא של ההרשמה. הזנת קורסים לסל הקורסים אינה מהווה הרשמה. כל הליך הרשמה חדש שיבוצע לאחר מכן, יהיה על-פי הכללים המקובלים בתקופה שבה ההרשמה תבוצע ותושלם.4

סטודנטים הנרשמים בהרשמה מקוונת, או נזקקים לשירותי מוקד הפניות והמידע וממתינים לסוף תקופת ההרשמה, עלולים להיתקל בקשיים עקב עומס רב על הקווים. לפיכך, מומלץ מאוד להירשם או לפנות מבעוד מועד. האוניברסיטה לא תוכל להתחשב בפניות לפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ממי שניסו להירשם או לפנות למוקד הפניות והמידע בסוף תקופת ההרשמה, אך לא הצליחו ליצור קשר עקב העומס על הקווים.

עדכון פרטים אישיים:
יש להקפיד לעדכן את מרכז ההרשמה הארצי ברעננה על כל שינוי בכתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, שינוי מספר טלפון או שינוי שם, באמצעות מערכת שאילתא או על ידי מילוי טופס עדכון פרטים אישיים ושליחתו למרכז ההרשמה הארצי ברעננה בדואר או לפקס: 09-7780651. אפשר לעדכן פרטים אישיים גם על-ידי פנייה למוקד הפניות והמידע, בטלפון: 09-7782222. הפונים בדרך זו יתבקשו להזדהות באמצעות הקוד האישי שניתן להם בעת אישור הרשמתם הראשונה לאוניברסיטה הפתוחה.


  1. סטודנט חדש הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.
  2. מומלץ להירשם באמצעות מערכת שאילתא .
  3. פרטים על מערכת שאילתא ראו בסעיף מערכת שאילתא.
  4. קליטת ההרשמה במערכת שאילתא, אינה בבחינת אישור קבלה לקורס. הבדיקה של ההרשמה נערכת בנפרד. מידע על קליטת ההרשמה ועל תקינותה אפשר לקבל באמצעות מערכת שאילתא, יממה לאחר ביצוע ההרשמה. הודעה על קליטת ההרשמה וקבלה על התשלום יישלחו לאחר קליטת ההרשמה וסיום כל הבדיקות על-ידי המערכת.
  5. למעט מכללות אשר גובות דמי מכללה, מרכזי לימוד במוסדות מלמדים ומרכזי לימוד במקומות עבודה.