אופן הרשמה

ניתן להירשם לאוניברסיטה הפתוחה באחת מהדרכים הבאות:

א. הרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה.

ב. הרשמה במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

ג. משלוח טופס בקשת הרשמה מלא וחתום בדוא"ל : infodesk@openu.ac.il, או לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה - מרכז ההרשמה, ת"ד 808, רעננה, 4353701.

לשאלות ותמיכה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות למוקדי הלימודים האקדמיים, בטלפון: 09-7782222.

 
הרשמה לקבוצות לימוד שמועדי המפגשים שלהן מתפרסמים מראש:
סטודנטים המבקשים ללמוד בקבוצת לימוד שמועדי המפגשים שלה מתפרסמים מראש, מתבקשים לבדוק לפני ההרשמה אם מועדי המפגשים מתאימים ללוח הזמנים שלהם. האוניברסיטה לא תוכל להיענות לבקשות סטודנטים שלא יפעלו על-פי הנחיה זו ויבקשו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין שינויים בהרשמה, עקב אי-התאמה במועדי המפגשים. בקשות לשינויים בהרשמה לקורס שבו האוניברסיטה הפתוחה שינתה את כל מועדי המפגשים, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות.

לרשימת מרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות ראו רשימת מרכזי הלימוד. לפירוט הקורסים המוצעים ללימודים במקומות אלה וכן פירוט הימים והשעות בהם מתקיימים מפגשי ההנחיה שלהם, ראו קורסים ברחבי הארץ - היצע ורישום.

בחלק מן המוסדות והמכללות גובים תשלומים נוספים מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה. תשלומים אלה אינם באחריות האוניברסיטה הפתוחה ואינם מועברים אליה. במפגשי ההנחיה של קבוצות הלימוד במקומות אלה, רשאים להשתתף רק סטודנטים שנרשמו באותו מקום או מי שהסדירו את העברתם עם המוסד או המכללה.

בהרשמה באמצעות מערכת שאילתא:
יש ל