אופן הרשמה

ניתן להירשם לאוניברסיטה הפתוחה באחת מהדרכים הבאות:

א. הרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה.

ב. הרשמה במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

ג. משלוח טופס בקשת הרשמה מלא וחתום בדוא"ל : [email protected], או לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה - מרכז ההרשמה, ת"ד 808, רעננה, 4353701.

לשאלות ותמיכה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות למוקדי הלימודים האקדמיים, בטלפון: 09-7782222.

 
הרשמה לקבוצות לימוד שמועדי המפגשים שלהן מתפרסמים מראש:
סטודנטים המבקשים ללמוד בקבוצת לימוד שמועדי המפגשים שלה מתפרסמים מראש, מתבקשים לבדוק לפני ההרשמה אם מועדי המפגשים מתאימים ללוח הזמנים שלהם. האוניברסיטה לא תוכל להיענות לבקשות סטודנטים שלא יפעלו על-פי הנחיה זו ויבקשו פטור מדמי טיפול ועלויות בגין שינויים בהרשמה, עקב אי-התאמה במועדי המפגשים. בקשות לשינויים בהרשמה לקורס שבו האוניברסיטה הפתוחה שינתה את כל מועדי המפגשים, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות.

לרשימת מרכזי ההרשמה בקמפוסים, במרכזי הלימוד, במוסדות ובמכללות ראו רשימת מרכזי הלימוד. לפירוט הקורסים המוצעים ללימודים במקומות אלה וכן פירוט הימים והשעות בהם מתקיימים מפגשי ההנחיה שלהם, ראו קורסים ברחבי הארץ - היצע ורישום.

בחלק מן המוסדות והמכללות גובים תשלומים נוספים מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה. תשלומים אלה אינם באחריות האוניברסיטה הפתוחה ואינם מועברים אליה. במפגשי ההנחיה של קבוצות הלימוד במקומות אלה, רשאים להשתתף רק סטודנטים שנרשמו באותו מקום או מי שהסדירו את העברתם עם המוסד או המכללה.

בהרשמה באמצעות מערכת שאילתא:

שימו לב, פעולת ההרשמה תושלם רק לאחר לחיצה על כפתור "המשך הרשמה" וקבלת אישור על קליטת ההרשמה. 

קליטת ההרשמה במערכת אינה בבחינת אישור קבלה לקורס. מידע על קליטת ההרשמה במערכת ועל תקינותה יתקבל עם סיום פעולת ההרשמה. 

אישור הרשמה וקבלה על התשלום יישלחו לאחר קליטת ההרשמה וסיום כל הבדיקות על ידי המערכת. 

עדכון פרטים אישיים:
חשוב להקפיד ולעדכן את האוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי בפרטים האישיים.

ניתן לעדכן פרטים אישיים בקלות ובמהירות באמצעות מערכת שאילתא:

  • פרטי אמצעי תשלום
  • פרטי חשבון בנק להחזרים כספיים
  • עדכון כתובת, טלפון, דוא"ל
  • צפייה בקוד האישי ועדכונו
  • סביבת לימודים מיטבית (נגישות)
  • חברים ללימודים (אישור לפרסום פרטים אישיים ברשימת הסטודנטים)
  • פרטים אישיים נוספים (מספר שנות לימוד, תעודת בגרות, תעודות נוספות, שנת לימודים אחרונה, עיסוק, ארץ לידת אם ואב).