מילואים

האוניברסיטה הפתוחה מייחסת חשיבות רבה לשירות במילואים ועושה הכל כדי להקל על סטודנטים המשרתים במילואים.

האוניברסיטה עושה ככל יכולתה לצמצום הנזק הנגרם לסטודנט עקב שירותו במילואים ופועלת להקל את השתלבותו המחודשת במסגרת הלימודים בכך שמסייעת לו להשלים את הדרישות האקדמיות שהחסיר כתוצאה משירות המילואים.

גב' אריאלה גרומן, רכזת מילואים בדיקנט הסטודנטים, טל' 09-7783303

דוא"ל לפניות: miluim@openu.ac.il


 

הוראות בדבר התאמות תנאי הלמידה

פתח הכל