איך מגישים בקשה למרכז אית"ן?

אם אובחנה אצלך לקות למידה או הפרעת קשב וברצונך להסתייע בשירותינו, יש לשלוח אלינו:
1. העתק של דוח אבחון תקף - נדרש אבחון דידקטי מקיף ועדכני שנערך בחמש השנים האחרונות, העומד בקריטריונים וקובע בבירור אבחנה של לקות למידה או הפרעת קשב (ADHD).
רצוי לפנות לאבחוני מת"ל, המתקבלים בכל המוסדות להשכלה גבוהה, או לברר עם יועצת היחידה מהו סוג האבחון הנדרש.
2.טופס נלווה לאבחון

את שני המסמכים יש לשלוח בפקס: 09-7780628 או בדוא"ל: m-eitan@openu.ac.il 
(כקובץ סרוק אחד).

• המועד האחרון להגשת אבחונים חדשים מפורסם באזור ההודעות בעמוד הבית של אתר היחידה.
• לקורסי אנגלית יש לשלוח את האבחון לפני תחילת הסמסטר.
• אם אין ברשותך אבחון תקף, יש לשלוח את כל האבחונים הישנים שברשותך ויועצת מן היחידה תחזור אליך לבירור הצורך בחידוש האבחון.

מסמכים המתקבלים ביחידה מועברים לבדיקת הצוות המקצועי. הצוות יקבע את סוג הסיוע הנדרש, בהתאם לממצאי האבחון, המלצותיך ובקשותיך בטופס הנלווה. מאחר שכל מסמך נבחן בקפידה, הטיפול בדוחות חדשים עשוי להימשך לעתים זמן רב. אנא התאזרו בסבלנות. בסיום בדיקת האבחון יישלח אליך מייל בנוגע להמשך הטיפול בעניינך.

שימו לב!

בהרשמה מחודשת לאוניברסיטה לאחר הפסקת לימודים לפרק זמן ממושך או התחלת לימודים לתואר נוסף או לתואר שני, יש לפנות ליחידה לבירור האם יש צורך באבחון חדש. חשוב לברר עניין זה לפני ההרשמה.

אם הקשיים נובעים מבעיה רפואית, מבעיה רגשית/נפשית או לקויות חושיות (לקות שמיעה או ראייה), יש לפנות אל מדור נגישות בדוא"ל: m-eitan@openu.ac.il