עבור חרדים וחרדיות המעוניינים לרכוש השכלה אקדמית, שיטת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, המתאפיינת בגמישות מירבית, מאפשרת התאמה לאורח החיים. כל סטודנט יכול להחליט היכן ילמד, מתי ילמד ואיך יעמוד בקשר עם מנחה הקורס.

בנוסף לגישה שמאפשרת ללמוד לתואר אקדמי מרחוק, באוניברסיטה הפתוחה אין תנאי קבלה מוקדמים או צורך בתעודת בגרות ובציון מבחן פסיכומטרי, מה שהופך את הלימודים לאפשריים בוגרי מערכת החינוך החרדית, שיכולים להביא לידי ביטוי את הכשרונות שלהם במגוון תחומי לימוד.

אופן הלימודים: גם מקוון וגם פרונטלי

שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לימודים מרחוק, ואינה מחייבת הגעה לקמפוסים ולכיתות הלימוד. לפני תחילת כל קורס, הסטודנטים מקבלים לביתם את חומרי הלימוד הנדרשים לקורס וכך הם יכולים להשתתף בקורסים הממוחשבים ולהגיש את המטלות הנדרשות במסגרת הקורס בצורה מקוונת – באמצעות האינטרנט.

למעוניינים בלמידה פרונטלית (בכיתות לימוד), מוצעת פריסה רחבה מאוד של מרכזי לימוד בכל רחבי הארץ, עם היצע קורסים מגוון, בשעות נוחות ועם נבחרת מרצים מהשורה הראשונה. גם הלומדים באמצעים המקוונים יכולים להסתייע במנחי הקורסים, לקיים שיחות טלפון להתייעצות והדרכה.

מכלול פלטפורמות הלימוד מאפשר גמישות גבוהה מאוד ויכולת לשלב בין חיי משפחה ועבודה במשרה מלאה ללימודים, ובין שמירה על אורח חיים תורני לתואר אקדמי.

השלמת השכלה ונקודות זכות

בסיום כל קורס (עמידה במטלות והצלחה במבחנים), מקבל הסטודנט מספר נקודות זכות שנקבעות לפי היקף הלימודים ומורכבות החומר של הקורס. כדי לסיים את הלימודים בהצלחה ולהימצא זכאי לתואר ראשון, על הסטודנט לצבור לפחות 120 נקודות זכות (סכום הנקודות הנדרש נקבע בהתאם למסלול הלימודים).

סטודנטים חרדים בוגרי ישיבות וסמינרים שעומדים בקריטריונים, הכוללים שנות לימודים ו/או עמידה בבחינות לרבנות, יכולים להיות זכאים לפטור מנקודות זכות בחלק מהתארים האקדמיים (את המידע המלא ניתן לקבל מרכז הסטודנטים החרדים).

עמידה בדרישות האנגלית

לימודי אנגלית נדרשים במסגרת כל תואר אקדמי בישראל. מטרת הקורסים באנגלית להקנות לסטודנטים ולסטודנטיות את השפה האנגלית הבין-לאומית, באמצעות לימוד ארבע מיומנויות השפה: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה. כלים אלו יכשירו את הסטודנטים והסטודנטיות להצלחה בקורסים המתקדמים בלימודיהם לתואר אקדמי ולשוק העבודה המודרני.

האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה את האנגלית כתנאי כניסה ללימודים ומאפשרת להשלים את לימודי האנגלית בקצב אישי תוך כדי הלימודים לתואר – בהתאם לכללים.

כל הסטודנטים והסטודנטיות נדרשים להיבחן בבחינת מיון חיצונית, על מנת לקבוע את רמתם בשפה האנגלית. הליך המיון נעשה באמצעות בחינת אמי"ר (‏אנגלית מיון רמות‎), או אמיר"ם (אנגלית מיון רמות ממוחשב). בחינות אמי"ר/ם מתקיימות במרכזי בחינה של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) ברחבי הארץ. בנוסף, מתקיימים מספר מחזורי בחינות אמי"ר/ם באמצעות האוניברסיטה הפתוחה באזורים המרוחקים ממרכזי הבחינה של מאל"ו.

מידע מפורט על לימודי האנגלית באוניברסיטה הפתוחה מפורסם בידיעון האוניברסיטה.

לימודי מתמטיקה

בחלק מהמסלולים לתואר, ובפרט במדעי המחשב, קיימת דרישה ללימוד קורסים במתמטיקה. בצוות הליווי של הסטודנטים החרדים נצבר ידע וניסיון רב בסיוע לסטודנטים חרדים בהתמודדות עם הפער בלימודי המתמטיקה. ניתן לפנות לרכז הסטודנטים החרדים, ולהיעזר בכלים ובמידע להצלחה גם בקורסים במתמטיקה.

לפירוט שירותי המעטפת לסטודנטים מהחברה החרדית >>

עלות הלימודים האקדמיים

אחד האתגרים המשפיעים על ההצלחה בלימודים הוא עלות שכר הלימוד. שכר הלימוד האוניברסיטאי בישראל הוא אחיד ונקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ועומד כיום על כ-33,000 ₪ לתואר ראשון.

בניגוד למקובל בשאר האוניברסיטאות, האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת רישום לקורסים בודדים על בסיס סמסטריאלי, כשהתשלום הוא לפי מספר הקורסים הנלמדים בפועל. שכר הלימוד לתואר ראשון מחולק על פני 20 קורסים בהנחיה רגילה. בהתאם לגישה המאפשרת רישום לקורסים בודדים, גם התשלום מתבצע עבור כל קורס ולא עבור שנת לימודים מלאה. גישה זו מאפשרת לסטודנטים לעבוד במקביל ללימודים ולהימנע מהתחייבויות כלכליות מעל ליכולותיהם – וזאת מבלי שמספר הקורסים יהווה שיקול בנושא חלוקת המלגות.

כדי לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד, מוצעות מלגות שונות. גם סטודנטים וסטודנטיות מהחברה החרדית זכאים להשתתפות בשכר הלימוד וסיוע כלכלי באמצעות מלגות מתכניות הפועלות באוניברסיטה הפתוחה או באמצעות קרנות שונות. מומלץ להיכנס לדף המלגות עוד טרם תחילת הלימודים, כדי להיערך מבעוד מועד לדרישות הקרנות והמלגות השונות.

לפירוט המלגות >>

הרשמה ללימודים

ניתן להירשם ללימודים לקראת כל סמסטר, בתקופת הרשמה סדירה או בהרשמה מאוחרת (עם עלויות דמי טיפול ועלויות נוספות בגין הרשמה מאוחרת).

ההרשמה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה אפשרית בכל אחת מהדרכים הבאות:

א. הרשמה מקוונת.

ב. הרשמה במרכזי הלימוד הפזורים ברחבי הארץ (לרשימת מרכזי הלימוד).

ג. משלוח טופס בקשת הרשמה מלא וחתום בדואר אלקטרוני: infodesk@openu.ac.il, או לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה - מרכז ההרשמה, ת"ד 808, רעננה, 4353701.