סחל"ב – סטודנטים חוברים לבתי הספר ולגנים

פרויקט סחל"ב מעודד מעורבות חינוכית של סטודנטים בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים. הסטודנטים המשתלבים בתכנית מתבקשים לתכנן פעילות העשרה בתחום מומחיותם או בנושא אחר, ולהעביר אותה לקבוצות קטנות וקבועות של תלמידים במשך ארבע שעות בשבוע, במהלך יום הלימודים.
 
בתמורה להשתתפות בפרויקט יהיו זכאים החונכים למלגה בסכום שתקבע הנהלת סחל"ב. בדרך כלל, גובה המלגה זהה לשכר הלימוד של שלושה קורסים באוניברסיטה הפתוחה.
 
ההרשמה לתכנית נפתחת באמצע מאי, באתר סחל"ב. גיוס החונכים מתבצע בחודשים יוני-אוגוסט.
 

מי יכול להצטרף לתכנית?

תכנית סחל"ב מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בלבד העונים על אחד משני התנאים הבאים:

1. סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות לפני סמסטר סתיו (א), ורשומים בסמסטר זה  לקורס אחד לפחות.*
2. רשומים בסמסטר סתיו (א) לשני קורסים לפחות.
 
כדי להתחיל בפעילות בפרויקט יש להציג אישור זכאות לתכנית סחל"ב.
סטודנטים העומדים בקריטריונים יוכלו להזמין אישור זה עם פתיחת ההרשמה לסמסטר סתיו (א) דרך הקישור "דיקן הסטודנטים" באתר שאילתא בלבד.
האישור יישלח בתוך 24 שעות לתיבת ההודעות באתר. יש להדפיס את האישור ולהביאו למפגש הראשון עם רכז החונכים.
 
שימו לב! חיילים בשירות חובה, משרתים בשירות לאומי ותלמידי תיכון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה אינם זכאים לאישור, ולכן אינם יכולים להשתלב בתכנית.

פרטים נוספים במוקד הפניות:

דוא"ל: infodesk@openu.ac.il; טל':  09-7782222
 
טלפון מנהלת סחל"ב 073-2955698 | דוא"ל sachlav@marmanet.co.il

* קורס אקדמי או אחד מן הקורסים "אנגלית: הבנת הנקרא" (רמות B-E)