מדור אופג'וב מספק שירותי ייעוץ והכוון תעסוקתי. השירותים יינתנו לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ולבוגריה, באונליין, ברחבי הארץ, בעברית ובערבית.​