עולים חדשים

האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף מינהל הסטודנטים עולים- משרד הקליטה, מעמידה לרשות הסטודנטים העולים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מעטפת תמיכה וסיוע אישי, אקדמי וחברתי, במטרה לסייע לכם להצליח בלימודים ולסיים את התואר בצורה מיטבית:


מלגות למימון הלימודים ע"י מינהל הסטודנטים עולים- משרד הקליטה

משרד הקליטה והסוכנות היהודית, מסייע במימון שכר לימוד של עולים חדשים, על פי קריטריונים שקובע המינהל לסטודנטים עולים. לבירור הזכאות יש לפנות אל משרדי מינהל הסטודנטים .


תוספת זמן בבחינות ואישור לשימוש במילון (בהצגת אישור כמפורט מטה)

סטודנטים לתואר ראשון שלמדו בבית ספר תיכון ששפת הלימודים בו לא היתה עברית, יוכלו לקבל תוספת זמן של חצי שעה בבחינת הגמר בששת הקורסים האקדמיים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה, ובנוסף, גם בכל קורסי האנגלית. יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה (תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה) למרכז ההישגים הלימודיים.

שימוש במילון בבחינה

סטודנטים שזכאים לתוספת זמן בגלל שפה (סעיף תוספת זמן בבחינה) רשאים להשתמש במילון במשך כל לימודיו באו"פ (ללא הגבלה ל-6 קורסים בלבד). ניתן להשתמש במילון קשיח – לא אלקטרוני. אפשרות זו אינה קיימת במספר קורסים, שבהם לשימוש במילון יש השלכות אקדמיות על בחינת הגמר.

יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים (ראו תוספת זמן בבחינה​).


טיפול רגשי

אפשרות למימון טיפול רגשי בתיאום מראש מול המינהל לסטודנטים עולים-משרד הקליטה בדוא"ל: [email protected]

תמיכה אקדמית וסיוע לימודי

סטודנטים עולים זכאים לשיעורי עזר פרטניים ע"י מנחים.

סדנאות ומפגשים אישיים בהדרכה בלמידה

סטודנטים עולים זכאים לסדנאות ומפגשים אישיים ע"י המדור לפיתוח כישורי למידה.

ייעוץ והכוונה אקדמי:

 הייעוץ ניתן ע"י מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה.


לפרטים נוספים:

ראש תחום אוכלוסיות מגוונות, ירדנה יפרח

טלפון: 09-7783342
דוא"ל: [email protected]