עולים חדשים

האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף מינהל הסטודנטים עולים- משרד הקליטה, מעמידה לרשות הסטודנטים העולים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מעטפת תמיכה וסיוע אישי, אקדמי וחברתי, במטרה לסייע לכם להצליח בלימודים ולסיים את התואר בצורה מיטבית:


מלגות למימון הלימודים ע"י מינהל הסטודנטים עולים- משרד הקליטה

משרד הקליטה והסוכנות היהודית, מסייע במימון שכר לימוד של עולים חדשים, על פי קריטריונים שקובע המינהל לסטודנטים עולים. לבירור הזכאות יש לפנות אל משרדי מינהל הסטודנטים .

תוספת זמן בבחינות ואישור לשימוש במילון (בהצגת תעודת עולה)

סטודנטים לתואר ראשון בעלי תעודת עולה (חובה להציג), זכאים לתוספת זמן של חצי שעה בבחינת הגמר בששת הקורסים האקדמיים הראשונים וכלל קורסי האנגלית. בנוסף, יהיו רשאים להשתמש במילון מודפס (לא אלקטרוני) במהלך כל תקופת לימודיהם באו"פ.

טיפול רגשי

אפשרות למימון טיפול רגשי בתיאום מראש מול המינהל לסטודנטים עולים-משרד הקליטה בדוא"ל: ortal.av@kidum-edu.org.il

תמיכה אקדמית וסיוע לימודי

סטודנטים עולים זכאים לשיעורי עזר פרטניים ע"י מנחים.

סדנאות ומפגשים אישיים בהדרכה בלמידה

סטודנטים עולים זכאים לסדנאות ומפגשים אישיים ע"י המדור לפיתוח כישורי למידה.

ייעוץ והכוונה אקדמי:

 הייעוץ ניתן ע"י מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה.


לפרטים נוספים:

רכזת סטודנטים עולים, אושרת אברהם

טלפון: 09-7783344, שעות המענה: א-ה 10:00 - 12:00
דוא"ל: KidumStudents@openu.ac.il