עולים חדשים

סיוע במימון בלימודים
המינהל לסטודנטים עולים, בשיתוף משרד הקליטה והסוכנות היהודית, מסייע במימון שכר לימוד של עולים חדשים, על פי קריטריונים שקובע המינהל. לבירור הזכאות יש לפנות אל משרדי מינהל הסטודנטים.

 

תוספת זמן בבחינה

סטודנטים לתואר ראשון שלמדו בבית ספר תיכון ששפת הלימודים בו לא היתה עברית, יוכלו לקבל תוספת זמן של חצי שעה בבחינת הגמר בששת הקורסים האקדמיים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה, ובנוסף, גם בכל קורסי האנגלית. יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה (תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה) למרכז ההישגים הלימודיים.


לקבלת ההקלה יש לפנות בכתב, עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה למרכז ההישגים לימודיים באמצעות מוקד הפניות והמידע בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il או בטלפון: 09-7782222.
לבקשה יש לצרף אישורים מתאימים: תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה.


אישור לשימוש במילון
סטודנטים הזכאים לתוספת זמן בגלל קשיי שפה רשאים להשתמש במילון מודפס (לא אלקטרוני) במהלך כל תקופת לימודיהם באו"פ. הקלה זו תקפה בכל הקורסים, למעט אלה שלשימוש במילון יש בהם השלכות אקדמיות על בחינת הגמר.
לקבלת ההקלה יש לפנות בכתב  למרכז ההישגים הלימודיים באמצעות מוקד הפניות והמידע בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il או בטלפון: 09-7782222. לבקשה יש לצרף אישורים מתאימים: תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה.