כללי

שינויים בהרשמה

 תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה


הנחיות לשינויים בהרשמה


שינויים בהרשמה לעבודות, סמינרים ועבודות סמינריוניות


שינוי מרכז לימוד ו/או קבוצת לימוד


בקשה מיוחדת להפסקת לימודים