מניעת הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעת נזיקין, החל בכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית (1998) 

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית מדגיש כי גם כי קיום יחסים אינטימיים בהסכמה, בין שזמניים ובין שנמשכים, בין אנשים שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו/או מנהליים, הם בגדר ניגוד עניינים, המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי ויוצר אווירת לימודים ו/או סביבת עבודה בלתי הולמים.

האוניברסיטה הפתוחה שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת ובטוחה, פועלת למניעת הטרדות מיניות ומגלה אפס סובלנות בנושא זה.

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית

למי ניתן לפנות?

ממונות על מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה הפתוחה:

אחראית על יישום התקנון למניעת הטרדה מינית – פרופ' דורית אולניק שמש, טל' 09-7781436 דוא"ל:  doritol@openu.ac.il 

במקרה של תלונה (סגל מנהלי, סגל אקדמי, סטודנטיות או סטודנטים) ניתן לפנות אל הממונות:

1. גב' אגדיר אבו זרקא, מנהלת קמפוס ואדי ערה, טל' 04-6274534 , דוא"ל:   agadira@openu.ac.il

2. גב' דפנה ארליך, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, טל' : 052-4707985, דוא"ל:  dafnae@openu.ac.il

3. גב' דפנה שניידר-יעקב, מנהלת מרכז אית"ן, דיקנט הסטודנטים​ טל': 09-7781957, דוא"ל: dafnaja@openu.ac.il

לסיוע נוסף

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון

קו סיוע לנשים: 1202; קו סיוע לגברים: 1203

דואר אלקטרוני: HinucH@1202sharon.org.il