מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעת נזיקין, החל בכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית (1998) 

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית מדגיש כי גם כי קיום יחסים אינטימיים בהסכמה, בין שזמניים ובין שנמשכים, בין אנשים שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו/או מינהליים, הם בגדר ניגוד עניינים, המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי ויוצר אווירת לימודים ו/או סביבת עבודה בלתי הולמים.

האוניברסיטה הפתוחה שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת ובטוחה, פועלת למניעת הטרדות מיניות ומגלה אפס סובלנות בנושא זה.

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית

למי ניתן לפנות?

הממונים על מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה הפתוחה:
אחראית על יישום התקנון למניעת הטרדה מינית – פרופ' ענבל עופר,  דוא״ל:   inbalof@openu.ac.il
 
סטודנטים/עובדים - במקרה של תלונה ניתן לפנות אל:
1. גב׳ יעל ארן, מנהלת קמפוס מל"י,  טל' 02-6781521 , דוא״ל:   yaelan@openu.ac.il

2. גב' אגדיר אבו זרקא, מנהלת קמפוס ואדי ערה, טל' 04-6274534 , דוא"ל:   agadira@openu.ac.il


עובדים – במקרה של תלונה ניתן לפנות גם אל:
1. ד"ר זהר כוכבי, בית ההוצאה לאור - עורכים,  טל' 09-7781798,  דוא״ל: zohark@openu.ac.il

  

לסיוע נוסף

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון

קו סיוע לנשים: 1202; קו סיוע לגברים: 1203

דואר אלקטרוני: HinucH@1202sharon.org.il

לומדה למניעת הטרדה מינית