מניעת הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר הטרדה מינית כאחת משש התנהגויות אסורות: סחיטה באיומים (לביצוע מעשה בעל אופי מיני); מעשה מגונה; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהאדם שאליו הן מופנות הראה שאינו מעוניין בהן; התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם שהראה שאינו מעוניין בהן; התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו; פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן פרסום עלול להשפיל את האדם, לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
גם התנכלות בעקבות הגשת תלונה על הטרדה אסורה בחוק, והיא נחשבת גם לעבירה פלילית.
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעת נזיקין.

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית מדגיש כי גם קיום יחסים אינטימיים בהסכמה, בין שזמניים ובין שנמשכים, בין אנשים שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו/או מנהליים, הם בגדר ניגוד עניינים, המסכן את התהליך החינוכי וההכשרתי ויוצר אווירת לימודים ו/או סביבת עבודה בלתי הולמים.
האוניברסיטה הפתוחה שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת ובטוחה, פועלת למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בתלונות על הטרדה ו/או התנכלות, ומגלה אפס סובלנות בנושא זה.

להלן מצורף התקנון המלא.

תקנון האוניברסיטה הפתוחה למניעת הטרדה מינית

למי ניתן לפנות?

במקרה של תלונה (סגל מנהלי, סגל אקדמי, סטודנטיות או סטודנטים) ניתן לפנות אל הממונות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה הפתוחה:

 • ד"ר דפנה הירש טל': 09-7781107,  דוא"ל:  dafnahi@openu.ac.il  (אחראית על יישום התקנון למניעת הטרדה מינית)
 • ד"ר אגדיר (איינה) ג'מיל אבו זרקא, מנהלת קמפוס ואדי ערה, טל' 04-6274534, דוא"ל:  agadira@openu.ac.il
 • גב' דפנה ארליך, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, טל' : 052-4707985, דוא"ל:  dafnae@openu.ac.il
 • גב' דפנה שניידר-יעקב, מנהלת מרכז אית"ן, דיקנט הסטודנטים​ טל': 09-7781957, דוא"ל: dafnaja@openu.ac.il
 • ד"ר עידו לויתן, טל': 09-7781316,  דוא"ל: idoli@openu.ac.il

לסיוע נוסף

 • מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון
 • סיוע על ידי נשים: 1202
 • סיוע על ידי לגברים: 1203
 • צ'אט סיוע אנונימי: 1202kolmila.org.il
 • סיוע דרך ווטסאפ: 052-8361202
 • סיוע לנשים דתיות וחרדיות: 2511*
 • סיוע לגברים דתיים וחרדיים: 02-5328000
 • קו סיוע לנשים ערביות: 04-6566813
 • צ'אט סיוע בערבית: chat.wavo.org