מלגות מעורבות חברתית של אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון מלגות של מעורבות חברתית.

הפרטים המלאים באתר אגודת הסטודנטים.