לימודי תעודה/ תעודת הוראה

מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באופן מקוון באתר האוניברסיטה, או באמצעות טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה.
 
הגשת המועמדות כרוכה בתשלום דמי רישום. 
הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

האוניברסיטה גובה דמי רישום עבור הפעולות הבאות:

  • הרשמה לאוניברסיטה
  • הגשת מועמדות לתואר שני / תואר שלישי / לימודי תעודה / תעודת הוראה
  • הכרה בלימודים קודמים (למי שעדין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה)

תשלום דמי הרישום בעבור הפעולות הרשמה לאו"פ/ הגשת מועמדות/ הכרה בלימודים קודמים, ייגבה בהתאם למפורט להלן:

פעולה הראשונה – דמי רישום מלאים (100%).

פעולה שנייה המבוצעת תוך 3 סמסטרים גדולים ממועד הפעולה הראשונה – ללא תשלום. פעולה שנייה המבוצעת לאחר מכן, תחויב ב- 50% מדמי הרישום.

פעולה שלישית ואילך – 50% מדמי הרישום.

דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.