לימודי תעודה/ תעודת הוראה

מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באופן מקוון באתר האוניברסיטה, או באמצעות טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה.
 
יש למלא את הטופס ולשלוח אל מרכז ההישגים הלימודיים ברעננה, בצירוף תעודות ומסמכים, בהתאם להנחיות המפורטות בטופס. ניתן להגיש מועמדות גם במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.
 
הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.
 
 זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:
1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.
2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מסמסטרים המפורטים להלן:

 

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשפ"א (א2021)​​ ​ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020​
​אביב תשפ"א (ב2021)​ א2020, ב2020, ג2020, א2021​​
דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.
 
סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש עד 12 חודשים מתאריך הגשת המועמדות.
דמי הגשת מועמדות של סטודנטים שהגישו מועמדות לאחר סיום מועדי הגשת מועמדות, ייגבו בתקופת המועמדות הבאה על-פי התעריף שייקבע באותו סמסטר.