לימודי תעודה/ תעודת הוראה

מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באמצעות טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה.
 
יש למלא את הטופס ולשלוח אל מרכז ההישגים הלימודיים ברעננה, בצירוף תעודות ומסמכים, בהתאם להנחיות המפורטות בטופס. ניתן להגיש מועמדות גם במרכזי הלימוד ברחבי הארץ, או בהרשמה מקוונת באתר האוניברסיטה.
 
החל מסמסטר סתיו תשע"ז (א2017), הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.
 
 זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת המועמדות:
1. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון.
2. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מסמסטרים המפורטים להלן:

 

סמסטר הגשת המועמדות     סמסטר לימודים קודם
סתיו תשע"ח (א2018) ב2016/ ג2016/ א2017/ ב2017/ ג2017 
אביב תשע"ח (ב2018) א2017/ ב2017/ ג2017/ א2018
דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.
אפשר לשלם את דמי הגשת המועמדות גם באמצעות הפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש, זאת בתנאי שירשמו לקורס הראשון בסמסטר שבו הגישו מועמדות ללימודים.
דמי הגשת מועמדות של סטודנטים שהגישו מועמדות לאחר סיום מועדי הגשת מועמדות, ייגבו בתקופת המועמדות הבאה על-פי התעריף שייקבע באותו סמסטר.