על אודות מרכז שה"ם

מאז היווסדה שומרת האוניברסיטה הפתוחה על היותה מוסד מוביל וייחודי בשיטות הוראה מרחוק לטובת סטודנטים ברחבי הארץ והעולם. הטכנולוגיה מאפשרת למנף את הייחודיות הזאת ולשם כך הוקם בשנת 1995 מרכז שה"ם (המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) שאלה יעדיו:

◾  לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האוניברסיטה הפתוחה בתחום שילוב הטכנולוגיה בפיתוח קורסים ובהוראתם;
◾  לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה מרחוק ואת חומרי הלימוד של האוניברסיטה ולהתאימם לעידן הדיגיטלי;
◾  לפתח תובנות ומוּדעוּת בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באוניברסיטה.

לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

מי אנחנו

עדנה טל אלחסיד - ראש מרכז שה"ם 

עפרה הנמן - מנהלת היחידה הפדגוגית  

איתי הראבן - מנהל היחידה הטכנולוגית

אמיר וינר - מנהל היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים

אלון אלג'ם - מנהל יחידת הווידאו והאולפנים

מרכז שה"ם כולל ארבע יחידות ובהן פועלים מעצבים פדגוגיים, מפתחים, מומחי וידאו ואנשי טכנולוגיה בעלי התמחויות מגוונות:
פתח הכל

לחצו לצפות במבנה הארגוני