על אודות מרכז שה"ם

מאז היווסדה שומרת האוניברסיטה הפתוחה על היותה מוסד מוביל וייחודי בשיטות הוראה מרחוק לטובת סטודנטים ברחבי הארץ והעולם. הטכנולוגיה מאפשרת למנף את הייחודיות הזאת ולשם כך הוקם בשנת 1995 מרכז שה"ם (המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) שאלה יעדיו:

◾  לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האוניברסיטה הפתוחה בתחום שילוב הטכנולוגיה בפיתוח קורסים ובהוראתם;
◾  לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה מרחוק ואת חומרי הלימוד של האוניברסיטה ולהתאימם לעידן הדיגיטלי;
◾  לפתח תובנות ומוּדעוּת בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באוניברסיטה.

לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

מי אנחנו

 
מרכז שה"ם כולל שלוש יחידות ובהן פועלים מעצבים פדגוגיים, מפתחים, מומחי וידאו ואנשי טכנולוגיה בעלי התמחויות מגוונות.
 
עדנה טל אלחסיד - מנהלת מרכז שה"ם 
פתח הכל

לחצו לצפות במבנה הארגוני