נגישות במרכזי הלימוד

שם מרכז לימוד פרטים הערות
שירותי נכים -  קימים שירותי נכים בבנין 5 בכל קומה
חניית נכים - קימים חניות נכים בחניון המכללה
דרך נגישה - קיימת דרך נגישה מהחניון עד לבנים 5 כיתות הלימוד
מעלית - קיימת מעלית בבנין 5 בו מתקימים מפגשי ההנחיה
דלת כניסה - הכניסה חופשית 
שילוט - קיים שילוט ברחבי המכללהקיים שילוט ברחבי המכללה
שירותי נכים - השירותים ממוקמים בסמוך לכיתות הלימוד בקומת מרכז הלימוד.
חנית נכים- קיימת חניה בחיניון הקניון
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה עד למעלית ועד מרכז הלימוד.
מעלית- קיימת מעלית במרכז.
דלת כניסה - דלת הכניסה נגישה על פי התקן
שילוט - קיים שילוט במבנה.
שירותי נכים - השירותים ממוקמים בקומת הכניסה בסמוך לכיתות הלימוד וכן בקומה העליונה במתחם אפסוס.
חנית נכים- קיימת חניית נכים. לשימוש החניה יש לתאם מראש עם המזכירות בטלפון: 04-6568320
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה ועד לכיתת הלימוד מכוונת שילוט.
מעלית- אין מעלית במרכז הלימוד.
דלת כניסה -  הדלת נגישה על פי התקן ורוב שעות היום היא פתוחה
שילוט - קיים שילוט ברחבי הקמפוס.
שירותי נכים -קיים שירותי נכים בסמוך למשרד הקבלה בקומת הכניסה.
חנית נכים- קיימת חניית נכים בחניון המתנ"ס.
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה עד למשרד הקבלה ולכיתות הלימוד
מעלית- אין מעלית. מרכז הלימוד בקומת הכניסה.
דלת כניסה -  דלת נגישה על פי התקן
שילוט - קיים שילוט במתחם
שירותי נכים -קיימים שירותי נכים במתחם מרכז הלימוד
חנית נכים- חניית נכים בחניון הבנין. הגעה לכיתות באמצעות מעלית.
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה למרכז הלימוד מהחניון באמצעות מעלית 
מעלית- קיימת מעלית
דלת כניסה -  דלת נגישה על פי התקן
שילוט - קיים שילוט ברחבי המרכז
שירותי נכים -קימים מספר שירותי נכים במתחם בסמוך לכיתות הלימוד וכן שירותי נכים במתחם משרדי הקבלה של האו"פ ובקומת הכיתות הנגישות
חנית נכים- קיימת חניית נכים על פי התקן בחניון בית יציב
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה עד למשרדי האוניברסיטה ולכיתות הלימוד
מעלית- אין מעלית.
דלת כניסה -  דלת הכניסה למתחם המשרדים ולכיתות הלימוד על פי התקן
שילוט - קיים שילוט ברחבי המתחם
שירותי נכים -קיימים שירותי נכים בסמוך לכיתה הנגישה (ולא בסמוך למשרד האו"פ)
חנית נכים- קיימת חניה בחניון בחזית מרכז הלימוד
דרך נגישה-הדרך נגישה מהחניה עד למשרד ולכיתת הלימוד הנגישה
מעלית- אין מעלית במרכז הלימוד
דלת כניסה
שילוט - קיים שילוט הכוון במבנה
שירותי נכים - קיימים שירותי נכים בסמוך לכיתות הלימוד
חנית נכים- קיימת חניית נכים ברחוב סמוך למכללה
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה עד למכללה
מעלית- אין מעלית
דלת כניסה -  דלת כניסה על פי התקן
שילוט - קיים שילוט ברחבי המכללה
שירותי נכים -קיימים שירותי נכים בקומת הכניסה בסמוך לכיתות הנגישות
חנית נכים- קיימת חניית נכים במפרצון בסמוך למבנה, פינת קרן היסוד ויצמן
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה עד לכיתות הלימוד
מעלית- אין מעלית. כיתות הלימוד הנגישות נמצאות בקומת הכניסה
דלת כניסה -  דלת על פי התקן. בשעות הפעילות הדלת פתוחה
שילוט - קיים שילוט במתחם המכללה
שירותי נכים – קיימים בקומת הכניסה בסמוך למשרדי הקבלה וכיתות הלימוד.
חניית נכים – קיימות חניות נכים ברחוב חטיבת הנגב  מול מרכז הלימוד.
דרך נגישה – קיימת דרך נגישה מהחנייה למרכז הלימוד, קיים שילוט מכוון.
מעלית – לא קיימת , עיקר הלימודים בקומת הכניסה .
דלת כניסה – קיים מעבר פתוח בשעות הפעילות .
שילוט – קיים שילוט בהתאם לתקן הנדרש.
שירותי נכים - בכל קומה קימים שירותי נכים עם שילוט מותאם.
חנית נכים- קימת חנית נכים בחזית המבנה עם מחסות ועליו רשום טלפון לפתיחה או בתיאום מראש.
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מהחניה ועד לקומת הכניסה ולמשרדים.
מעלית- קיימת מעלית נגישה מקומת הכניסה עד לקומה שלישית.
שילוט- קימים מספר שלטים המכוונים לכניסה ולכיתות הלימוד ולשירותים הניתנים במרכז.
שילוט והכוון במרכז הלימוד – יש להוריד את האפליקציה מחנות גוגל בשם righthear.
שירותי נכים - השירותים ממוקמים בסמוך לכיתות הלימוד בבנין הכיכר ובבנין האקדמיה עם שילוט מכוון.
חנית נכים - בחזית בנין טכנולוגיות קימות מספר רב של חניות נכים ושתי חניות לרכב גבוה.
דרך נגישה- מהחניה ועד למשרד המרשם, לספריה ולשאר שירותי האוניברסיטה עם שילוט מכוון.
מעלית - בכל בנין קימות שתי מעליות.
דלת כניסה - במרכז זה קיימים מספר מבנים: בנין הככר, בנין טכנולוגיה ובנין האקדמיה. לכל בנין יש שתי כניסות, אחת מכל כניסה היא נגישה.
שילוט -  קימים מספר שלטים המכוונים לכניסה ולכיתות הלימוד ולשירותים הניתנים במרכז.
שילוט והכוון במרכז הלימוד– יש להוריד את האפליקציה מחנות גוגל בשם righthear.
שירותי נכים -קיימים שירותי נכים בקומת המכללה סמוך לכיתות הלימוד
חנית נכים- על פי התקן בחניון הסמוך למכללה
דרך נגישה- קיימת דרך נגישה מחנית הנכים עד למעלית ולקומת כיתות הלימוד
מעלית- קיימת מעלית
דלת כניסה -  דלת כניסה נגישה על פי התקן
שילוט - שילוט הכוון במבנה
שירותי נכים-  בכל מפלס קיימים שירותי נכים עם שילוט מכוון.
חנית נכים- בחזית המבנה יש חניות נכים.
דרך נגישה -הכניסה מהשער הראשי ומשרד הקבלה נמצא בקומת הכניסה.
שירותי הסעדה - קימים בקומת הכניסה נמצאת מכונה לחטיפים, בקומה מינוס אחת נמצאת הקפיטריה שהכניסה אליה משער חיצוני על פי בקשה מהמזכירות.
כיתה נגישה - מותאמת לכבדי שמיעה כיתה 21 בקומת הכניסה.
שילוט והכוון במרכז הלימוד–  יש להוריד את האפליקציה מחנות גוגל בשם righthear.
שירותי נכים - השירותים ממוקמים בסמוך לכיתות הלימוד בקומת הכניסה עם שילוט מכוון.
חנית נכים – בחזית המבנה קיימים חניית נכים ובנוסף קיימת חניה בתוך המבנה, על מנת לקבל אישור לחניה זו יש להתקשר למשרד 08-9366003.
דרך נגישה- מהחניה ועד למשרד המרשם, ולשאר שירותי האוניברסיטה עם שילוט מכוון.
מעלית – אין, הלימודים מתקיימים בקומת הכניסה.
דלת כניסה - במרכז זה יש שתי כניסות, האחת מהכניסה הראשית והשניה מהחניה.
שילוט -  קימים מספר שלטים המכוונים לכניסה ולכיתות הלימוד ולשירותים הניתנים במרכז.
שירותי נכים- קיימים מספר שירותי נכים - במבנה 407, במבנה 408, בספרייה המרכזית, במבנה ההנהלה 420, וכן באיזור וורד ובאורן.
חניית נכים- בכל חניון יש חניית נכים בהתאם לחוק הנגישות. בכלל זה ליד מרכז הפעילות המזכירותית וכיתות הלימוד בהדס 516 ובריכוז הכיתות 404 ועד 408.
דרך נגישה- מסומנות בדרכים המרכזיות בקמפוס בהתאם להוראות מורשה הנגישות.
קפיטריה – נגישה. 

שירותי נכים - בקומת הכניסה בסמוך לכיתות הלימוד קים שילוט מכוון.
חנית נכים - נמצאים בחזית הבנין.
דרך נגישה - הכניסה מחניית הנכים נגישה עד למשרדים ולספריה שבקומת הכניסה.
שילוט והכוון במרכז הלימוד – יש להוריד את האפליקציה מחנות גוגל בשם righthear.
שירותי נכים- בבנין מספר אחד בקומת הכניסה קיים שילוט מכוון.
חנית נכים - בסמוך לכניסה הראשית וגם בהמשך בחניה האחורית.
שילוט והכוון במרכז הלימוד – יש להוריד את האפליקציה מחנות גוגל בשם righthear.
שירותי נכים-  קימים שירותי נכים בקומה השניה במסוך לכיתות הלימוד.
חנית נכים- ברחבת המרכז\ בכניסה קיימים שתי חניות לנכים. 
דרך נגישה- מהכניסה ועד לקומת הבנים הדרך נגישה.
שילוט- קיים שילוט המכוון לכל השירותים הניתנים במרכז.
מעלית - קיימת מעלית.

שירותי נכים- קימים במספר קומות
חנית נכים- קיימת חניית נכים ודרך גישה נגישה מובילה עד למשרדים.
במרכז הלימוד קיים מבנה בן 4 קומות, הכיתות נגישות וקיימת מעלית.

שירותי נכים- בקומה הראשונה קיים שירותי נכים מול המעלית.
חנית נכים- ברחבת המרכז קימים מספר מקומות חניה ליד המעליות.
דרך נגישה- מהחניה עד למרכז הלימוד יש להעזר במעליות עד לקומה השניה.
שילוט- קיים שילוט מכוון לכל השירותים הניתנים במרכז. 
*המרכז ממוקם במבנה שיש בו קניון. קיימות שתי קומות והלימודים מתקיימים בקומה השניה, עם שתי מעליות.
שירותי נכים- בכל כניסה יש שירותי נכים בקומת הכניסה.
חנית נכים- החניה ממוקמת נול המרכז על הכביש הראשי, קיימת במקום גם חניה של היכל התרבות מעבר לכביש הראשי.
דרך נגישה- מהחניה קיימת דרך נגישה למרכז ולקומת הכניסה כשכל השירותים לסטודנט ניתנים בקומה זו.
מעלית- המעלית מובילה לספריה בקומה השניה.
שילוט- קיים שילוט מכוון.
 *במרכז יש מבנים בצורת חצי גורן וקיימות שתי כניסות, ימין ושמאל.
שירותי נכים- בקומת הכניסה בהמשך לחדר המרצים קיים שילוט מכוון.
חניית נכים- ניתן לחנות בתוך המכללה בתיאום עם מדור נגישות.
מתעניינים מגיעים לשער ומקבלים אישור כניסה.
דרך נגישה- הכניסה מהשער עד לקומת הכניסה שבה ניתנים כל השירותים.