מדדי פרסומים וחוקרים


במסגרת עבודת המחקר האקדמית נדרשים חברי הסגל להציג את מידת השפעת מחקרם על הקהילה המדעית.
מידת ההשפעה נמדדת בצורות שונות, בין השאר דרך מספר הציטוטים של פרסומים אקדמיים או דירוג כתבי עת בהם התפרסמו תוצרי המחקר.
ריכזנו עבורכם את המדדים והכלים המרכזיים בעזרתם ניתן לדלות את הנתונים.

פתח הכל