ישראלים - סדרת ספרים בשיתוף מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות

עד כמה הישראלים כקולקטיב באמת מכירים את עצמם? מהו ה-ד.נ.א של הישראליות ובאיזו מידה הוא ייחודי? האם הישראליות היא תופעה דינמית או שמא יש בה גורמים קבועים שהזמן אינו משנה? ומי הם גיבורי התרבות שלנו?
"למדא עיון" והוצאת הספרים של מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, חברו יחדיו בהוצאה לאור של סדרת ספרים חדשה בשם "ישראלים". הספרונים הרואים אור במסגרתה עוסקים בנושאים מהותיים ולעיתים "כבדים" שבלב ההוויה הישראלית העכשווית, אך בצורה מזמינה וקלה לקריאה. "ישראלים" נועדה לגשר בין המחקר האקדמי בתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה, הסוציולוגיה, חקר התרבות, לימודי המגדר ועוד, לבין העניין של קוראים רבים לבחון ולהבין את עצמם כיחידים וכקולקטיב.

למי נועדו ספרוני הסדרה? למי שדיונים קצרים (יחסית) בשאלות זהות ומהות מורכבות מושכים אותם, למי שזמנם קצוב – לנוסעים המתמידים ברכבת, לנופשי סופי שבוע בצימר הגלילי, להולכים בשביל ישראל שהגיעו לחניון הלילה ומחר ישכימו עם שחר, לחיילים בתורנות משמימה, לשומרי שבת אחרי התפילה, לסטודנטים שהנושא קרוב לתחום לימודיהם ולאנשי תקשורת המעוניינים להעמיק מעט יותר במושאי כתבותיהם. 

אם ברשותכם כתבי יד בנושאים שעניינם היבטים כאלה ואחרים של החברה הישראלית, תרבות ישראלית, גיאוגרפיה של ארץ ישראל, כלכלה, משפט וכיוצא באלה, והיקפם אינו עולה על 45,000 מילים, אנו קוראים לכם לשלוח אותם אלינו.

מעבר לפורמט המוקפד של הספרים (מבחינת עריכה וגרפיקה), הסדרה גם מצטיינת במהירות ההוצאה לאור של כתבי היד הנבחרים לפרסום (כשלושה חודשים מרגע קבלת כתב היד הסופי).

כללי הגשת כתב יד: 

  • כתב היד במלואו בקובץ אחד (בפורמט word וללא פרטים מזהים)
  • תקציר בעברית (עד 600 מילים) הכולל את שם המחבר/ים
  • קורות חיים ורשימת פרסומים של המחבר/ים
  • התחייבות לבלעדיות בנוסח הבא: "אני_________ ת.ז__________ מתחייב/ת כי כתב היד_________ לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה והוא לא הוגש במקביל להוצאות ספרים או לכתבי עת אחרים. כן אני מודע/ת לכך כי משיכה של כתב היד לאחר שנשלח לשיפוט תחויב בשיפוי ובפיצוי הוצאת הספרים בגין ההוצאות שנגרמו לה, וזאת עד לתקופה של חצי שנה ממועד הגשת כתב היד לשיפוט_________".

לשאלות ולבירורים נוספים: [email protected] 

למדא

הזיות סיפוח: עוברים כל גבול במזרח התיכון / חגי ארליך

ההיסטוריה, כותב פרופ' חגי ארליך, היא תוצאת פועלם של מי שהבינו את גבולות האפשרי. הכול עומד ויעמוד במבחן היכולת. האפשרי – רצוי, הבלתי אפשרי – הרה אסון. ומי ששאפו לעבור את גבול האפשרי, הובילו להרס עצמי. בספרו "הזיות סיפוח" מבקש פרופ' ארליך לשאול – היכן עובר הגבול, בכול המובנים? עד איזה קו במפה ניתן לממש את העצמי הלאומי? עד לאיזו גדר? הספר פורש כמה מ"הזיות הסיפוח" הגדולות במזרח-התיכון במחצית הראשונה של המאה ה-20, ממצרים הפרלמנטרית וחלומה על סיפוח סודאן, דרך הנוצרים בלבנון שהזו את "לבנון הגדולה", עובר בסיפוח הגדה המערבית על-ידי עבדאללה מלך ירדן, חזון המעצמה הכול-ערבית של עבד אל-נאצר, הזיית "הכול או לא כלום" של הפלסטינים, וכן, גם "מלכות ישראל השלישית" של התנועה הציונית – מניפת  אשליותיהם, ובעיקר אסונותיהם, של מי שעברו כול גבול. 178 עמודים / יוני 2020. 

למידע נוסף ולרכישה

למדא

בדממה וקול: ליבוביץ בהקשר ישראלי/ גדעון כ"ץ

במשך שישה עשורים פרסם ישעיהו ליבוביץ מאמרים העוסקים בעניינים רבים: אמונה, הכרת האלוהים, ההלכה, עבודה זרה, הבעיה הפסיכו-פיזית, חילוניות, הומניזם, פשעי מלחמה, סכנת הלאומניות ועוד. בספר זה מוצע פירוש מקיף להגותו, ולפיו עיקרה נעוץ בחתירה לבטא יהדות חיה, שיש לה מה לומר על מציאות ההווה. יהדות זו נשמעת בחרון ובזעם, וגם משמיעה את דממתה של אמונת האמת, מה שאין לו ביטוי. הזמן שחלף, כך נראה, הפך את ההגות הזאת לנוקבת ולרלוונטית יותר. 172 עמודים / אוגוסט 2020. 

למידע נוסף ולרכישה

למדא

ח"י הצעות לישראליוּת / תמר הרמן ועופר שיף (עורכים)

אסופת חיבורים קצרים שעוסקים בנקודות מבט אישיות על תפיסות של ישראליות. הקובץ הוא פרי עטם של כותבים בולטים מתחומי התרבות, האקדמיה והחברה בישראל שנבחרו כדי לייצג פרשנויות שונות למושג ולחווית הישראליות. 166 עמודים / דצמבר 2020.
לשיחות של העורכים עם המחברים

למידע נוסף ולרכישה

למדא

שבויה בדימויה: קיצור תולדותיה וקווים לדמותה של מדינת תל אביב / מעוז עזריהו

ספר זה מתחקה אחר מקורה וגלגוליה של "מדינת תל אביב", מטבע לשון שנעשה בשנים האחרונות חלק בלתי נפרד מהשיחה על תל אביב ועל מקומה המרכזי והשנוי במחלוקת בהוויה הישראלית. הוא בוחן את כינונו של המושג בשיח הציבורי כקלישאה שנעשתה שגורה בדיבור היום־יומי על תל אביב, ומשרטט קווי מתאר לדיון בהיסטוריה התרבותית של דימויים ותדמיות, שאיפות ורחשי לב המכוננים את הישות הרעיונית המכונה "מדינת תל אביב". 236 עמודים / מרץ 2021.
לשיחה של העורכים עם המחבר

למידע נוסף ולרכישה

למדא

גיוון: נשות קריירה פלסטיניות אזרחיות ישראל / עמליה סער והואזן יונס

ספר זה עוסק בשילובן של נשים פלסטיניות מתחומי המשפטים, הרפואה וההייטק, בסביבות קריירה בישראל. דרך סיפוריהן האישיים נחשפת פריצת דרך גדולה לתוך הסביבות הרווחיות והיוקרתיות בכוח העבודה הישראלי, שבמשך עשורים היו חסומות בפני בני פלסטינים אזרחי ישראל, ועוד יותר מכך בפני נשים. 175 עמודים / יוני 2021
לשיחה של העורכים עם המחברות

למידע נוסף ולרכישה

למדא

שיטת הערבה: אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות / לירון שני

הספר מבוסס על מחקר אתנוגרפי הנוגע ליחסים המורכבים שבין טבע לאדם בערבה התיכונה. שיטת הערבה פורש את השפעותיהן של ההתיישבות החקלאית האינטנסיבית בערבה על החי והצומח את מערכות היחסים שבי ןהשחקנים השונים בשדה החברתי בחבל ארץ זה, ובוחן את גישותיהם השונות כלפי הכוחות שמעצבים אותו: כלכלה גלובלית, תפיסות של לאומיות והיחסים מול המדינה ומוסדותיה. 199 עמודים / ספטמבר 2021.
לשיחה של העורכים עם המחבר

למידע נוסף ולרכישה

למדא

ילדות במרחב רדיקלי: סיפורם של ילדי דור המייסדים בחברון 1971-1968 / עמליה שחף

ספר זה עוסק בתולדות היישוב היהודי החדש בחברון מנקודת מבטם של ילדי דור המסיידים, 21 בנות ובנים שבשנים 1971-1968 חיו עם משפחותיהם בבית הממשל הצבאי בעיר. שבילי ילדותם נמתחו על ציר של כשלושה קילומטרים שחיבר בין המרחב הסגור - מרחב הכוח והשליטה, ובו בית הממשל הצבאי; המרחב הפתוח - נופי חברון בסביבה הכפרית והעירונית; והמרחב המקודש - שבלבו מערת המכפלה. הספר היה מועמד לפרס ברנשטיין לשנת 2023 מטעם התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל.

למידע נוסף ולרכישה

למדא

כ"א מחשבות על ממלכתיות ישראלית / תמר הרמן ועופר שיף (עורכים)

האסופה כ"א מחשבות על ממלכתיות ישראלית מציגה מסות קצרות ומגוונות פרי עטם של אנשי ציבור, מחקר והגות מובילים בתחומם, המייצגים קשת רחבה של תפיסות בנוגע למהות המונח ממלכתיות כיום, ובהתאמה – בנוגע למהותו ולמשמעותו של ה"אנחנו" הישראלי.

למידע נוסף ולרכישה

למדא

נחלת הכלל: השיכון החברתי והציבורי בארץ, 1967-1945 / דן פרייס

הספר שלפנינו בוחן מחדש את נושא השיכון החברתי והשיכון הציבורי אשר נבנו בישראל בשנים 1945– 1967 ושואף לזקק את ההשגים התכנוניים והערכים הייחודיים שמגולמים בהם. זוהי היסטוריה ביקורתית של הנרטיב הרווח בהקשר ההיסטורי, האידאולוגי והאדריכלי של התקופה, שבה הצליחו 650,000 איש, בתנאים יוצאי דופן וחסרי תקדים, לספק קורת גג ומקלט ל-1,200,000 עולים.

למידע נוסף ולרכישה

למדא

אי של שוויון: כיצד ניסו בתי הספר הדו־לשוניים לשנות את ישראל וכיצד שינתה ישראל אותם / אמין ח'לף

הספר בוחן במבט לאחור את עשרים שנות בתי הספר המשותפים ליהודים וערבים בישראל. במרכזו עומדת השאלה האם חינוך לשלום אכן משפיע על המציאות שמחוץ למוסדות החינוכיים, כפי שקיוו מייסדיהם, או שאולי עוצמת הקונפליקט הופכת גם את המרחב הבית ספרי המשותף למיקרו-אתר של ניהול הסכסוך. בחינה זאת נעשית מבעד לעיניהם והתנסויותיהם של המחנכים השותפים לפרויקט, וכן של אנשי הדרג המקצועי והדרג הפוליטי במערכת החינוך.

למידע נוסף ולרכישה

למדא

כשהגיטרה מנסרת שיר געגועים: גיטרות חשמליות ומזרחיוּת בפופ-רוק הישראלי / מוטי רגב

ספר זה מציג גרסאות וגוונים של מזרחיות בפופ-רוק הישראלי, מתוך כוונה להצביע על תפקידם של צלילי מוזיקה כמעצבי מציאות תרבותית. הספר מתחקה אחר שורה של מוזיקאים, אם כי לא באופן בלעדי, על נגני גיטרה חשמלית, שהטביעו חותם מוערך ואהוד על עיצובה של מוזיקת הפופ-רוק בישראל למן שנות ה-60 של המאה הקודמת ועד ימינו.

למידע נוסף ולרכישה

למדא

כיצד הפכו האשכנזים לישראלים? הגירה ורגשות במשפחות ממעמד הביניים / רותם לשם

מחקר ראשוני על סיפורי חיים במשפחות מהגרים אשכנזיות שהגיעו ממזרח ומרכז אירופה לישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. הספר פורש את השתנות השיח הרגשי של בנות ובני המשפחה במבט בין־דורי, ובניגוד לתפיסה המקובלת הרואה באשכנזים קבוצה הגמונית, הוא מדגיש את העובדה שמדובר במשפחות מהגרים בתנאי דוחק שעברו תהליך מורכב של השתלבות תרבותית ומיינסטרימיזציה.

למדא

עומדים בפני עצמם: שיחה חדשה על מזרחיות בישראל / מירב אהרון גוטמן

ספרה של מירב אהרון גוטמן יוצא נגד "שיח הדיכוי" שעומד בחזית הגישה הסוציולוגית-ביקורתית, ובעיקר נגד זליגתו הצינית מן האקדמיה לתוך השיח החברתי הרחב. מגובה במחקרים אמפיריים ותובנות מתוך הביוגרפיה האישית שלה, המחברת מזהירה מפני העיוורון שבו מחזיקים אנשי הגישה הביקורתית בחקר מזרחים ומזרחיות בישראל, ומציעה במקום מערך שלם של עבודה תיאורטית ביקורתית "משחררת מחשבה".

למדא

דן בן-אמוץ, עמוס קינן, אורי זהר והבוהמה התל-אביבית / אלעד וקסלר

ספרו של אלעד וקסלר מתמקד בפעילות הפוליטית והיצירתית של שלושה מהאמנים הבוהמיינים הבולטים שפעלו בישראל בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת: דן בן-אמוץ, עמוס קינן ואורי זהר. בין היתר בוחן הספר את המטרות והאידיאלים שבשמם הם יצרו ופעלו, את החברות העמוקה שהתפתחה ביניהם, ואת האופן שבו הם ניסו להשפיע על מדינת ישראל הצעירה באחת מנקודות הזמן הרגישות בתולדותיה.