אודות המחלקה להערכה

הקמתה של המחלקה להערכה באוניברסיטה הפתוחה היא פרי של תפיסה המכירה בחשיבותם של ביצוע הערכה פנימית וקיום מחקר שוטף לצורך שיפור תהליכים פנים-ארגוניים. כיחידה מקצועית, ייעודה של המחלקה הוא להעביר להנהלת האוניברסיטה וליחידותיה השונות תוצרי מחקרים המבוססים על נתונים שנאספו באופן קפדני ושיטתי.
המחלקה עוסקת במגוון תחומים, ביניהם מחקרי הערכה מעצבת ומסכמת, פיתוח כלֵי הערכה שונים (שאלונים, ראיונות, קבוצות מיקוד), ביצוע סקרים ארגוניים, קידום שימוש במתודולוגיות מקובלות במחקר יישומי, וביצוע עיבודי נתונים בשיטות מתקדמות של למידת מכונה.
המחלקה להערכה כפופה ישירות לנשיאת האוניברסיטה, ועקב כך היא פועלת כגורם עצמאי המציג ממצאים ותובנות באופן אובייקטיבי ובלתי-תלוי.
המחלקה פועלת יחד עם גופים רבים באוניברסיטה, בשיתוף פעולה הדוק, במטרה לקדם עשייה סביב התוצרים שהיא מעמידה.
צוות המחלקה כולל מומחים במחקר יישומי, בעלי תארים מתקדמים בתחומי הפסיכולוגיה, הסטטיסטיקה ומינהל עסקים.