קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בעמידה בדרישות האנגלית. על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים והסטודנטיות נדרשים להבחן במבחן מיון חיצוני על מנת לקבוע את רמתם בשפה האנגלית. כדי לקבוע את רמת הידע באנגלית יש לעבור הליך מיון לרמות באנגלית. עבור מי שלא עבר.ה בחינה פסיכומטרית, הליך המיון נעשה באמצעות בחינת סיווג רמה - בחינת אמירנט (לשעבר אמיר"ם). בחינת אמירנט היא בחינת סיווג רמה שנערכת באופן ממחושב ונרשמים אליה דרך האוניברסיטה הפתוחה או דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

מידע על בחינות סיווג הרמה ועל לימודי האנגלית באו"פ מופיע בידיעון האוניברסיטה