כללי

שינויים בהרשמה לעבודות, סמינרים ועבודות סמינריוניות

 1. החלפת נושא בפרויקט הסיום, בעבודה המסכמת או בעבודת התזה (להלן: "העבודה") ו/או החלפת המנחה   

החלפת נושא העבודה ו/או המנחה טעונה אישור של יועץ ללימודים אקדמיים בתכנית וכרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן: 

 

 

מועד קבלת הבקשה תקופה דמי טיפול ועלויות
עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 11,213 ש"ח
מתחילת החודש החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 2 2,402 ש"ח
משבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה - לא ניתן להחליף נושא או מנחה

 

2. ביטול הרשמה לעבודה

מן המבטלים את ההרשמה לעבודה יקוזזו דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן: 

מועד קבלת הבקשה תקופה קיזוז מההחזר הכספי
עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 1 1,707 ש"ח
מתחילת החודש החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 2 2,912 ש"ח
משבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה - אין החזר כספי

 

3. מלגת עידוד למשרת/מסיים שירות חובה או שירות לאומי, חלה גם על דמי טיפול ועלויות בגין שינויים בהרשמה לעבודה.

4. חידוש ההרשמה לכתיבת העבודה (לאחר ביטולה) טעון אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שני. אין אפשרות להירשם שוב לכתיבת העבודה, במשך שישה חודשים מיום ביטול ההרשמה.

 1. להלן תקופות הזכאות ופירוט דמי הטיפול והעלויות להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית:

מועד קבלת הבקשה​ תקופה​ דמי טיפול ועלויות​
עד שבועיים  לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה​ 0​ ללא תשלום​
משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה​ 1​ 364 ש"ח​
מהשבוע השביעי לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה​ -​ לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה​

 

2. בקשה להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית, יש לשלוח ישירות למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בדוא"ל לכתובת infodesk@openu.ac.il .

במקרה של החלפת סמינר או ביטול הרשמה לסמינר, ייגבו דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן:

מועד קבלת הבקשה תקופה דמי טיפול ועלויות
עד שבועיים לאחר תאריך קליטת ההרשמה 0 ללא תשלום
משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך קליטת ההרשמה 1 374 ש"ח 
מהשבוע השביעי לאחר תאריך קליטת ההרשמה​ -​ לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה​