כללי

שינויים בהרשמה לעבודות, סמינרים ועבודות סמינריוניות

 1. החלפת נושא בפרויקט הסיום, בעבודה המסכמת או בעבודת התזה (להלן: "העבודה") ו/או החלפת המנחה   

החלפת נושא העבודה ו/או המנחה טעונה אישור של יועץ ללימודים אקדמיים בתכנית וכרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן: 

<>

 

מועד קבלת הבקשה תקופה דמי טיפול ועלויות
עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 1 1,067 ש"ח
מתחילת החודש החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 2 2,111 ש"ח
משבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה - אי אפשר להחליף נושא או מנחה

 

2. ביטול הרשמה לעבודה

מן המבטלים את ההרשמה לעבודה יקוזזו דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן: 

</
מועד קבלת הבקשה תקופה קיזוז מההחזר הכספי
עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 1 1,499 ש"ח
מתחילת החודש החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר תאריך מתן האישור לנושא העבודה 2 2,558 ש"ח