המרכז למחקרי סביבה וקיימות

ערי ישראל בשנת 2065 – צפופות, חמות, מזוהמות ומחניקות?

התחזיות מצביעות על עלייה ניכרת בקצב גידול האוכלוסייה במדינת ישראל. עד שנת 2065 אוכלוסיית המדינה צפויה להכפיל את עצמה ולמנות יותר מ-20 מיליון נפש, ויותר מ-95% מהם יגורו בערים, והצפיפות בהן תלך ותגדל.

המשך קריאה
ערי ישראל בשנת 2065 – צפופות, חמות, מזוהמות ומחניקות?
אפשר לדמיין עתיד עירוני טוב יותר – ירוק וידידותי

אפשר לדמיין עתיד עירוני טוב יותר – ירוק וידידותי

ערים עתידיות שיושתתו על עקרונות הקיימות יוכלו לספק סביבה נעימה, בריאה ואיכותית למגורים, גם במציאות של צפיפות. ערים אלה יושתתו על תחבורה ציבורית איכותית, נגישה וזמינה בלב המרקם העירוני. לצד התחבורה הציבורית יוקמו דרכים ייעודיות להולכי רגל ולרוכבי אופניים. אפשר לדמיין ערים שבהן יוגבל כליל השימוש ברכב במרכז העיר, והדבר יאפשר את צמיחתם ואת טיפוחם של שטחים ירוקים המשתלבים בתוך ובין הבניינים.

המשך קריאה


פרסומי המרכז והחדשות האחרונות על קיימות עירונית

עקבו אחרינו והתעדכנו בפרסומי ומחקרי המרכז האחרונים, מחקרים נוספים של חוקרי וחוקרות המרכז, מאמרי דעה ובחדשות האחרונות בתחומי הסביבה והקיימות

לפרסומי המרכז

אירועי המרכז למחקרי סביבה וקיימות

המרכז מקיים כנסים בנושאי הסביבה והקיימות, מפגשי פורום אקדמיה עם מובילי סביבה בשלטון המקומי לחיזוק הקשר ויצירת שיתופי פעולה מחקריים, ומועברים סמינרים על ידי חוקרי וחוקרות מובילים ממגוון דיסציפלינות בנושאי הסביבה והקיימות ועוד.

למידע נוסף אודות אירועי המרכז