האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13048 השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות

13048 השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן, פרופ' ניצה גרי, רו"ח שחר הלל, ד"ר רוני מנוס, אלה אלקלעי

מטרות הקורס

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לתחום של יזמות חברתית והשקעות אימפקט באמצעות היכרות מקרוב עם תחום השקעות האימפקט, מפגש עם יזמים ומשקיעים העוסקים בתחום, הכרת המחקר האקדמי העוסק בהשקעות חברתיות ובהשקעות אימפקט, והתנסות מעשית בדילמות הניהוליות הכרוכות בקבלת החלטות על השקעות אימפקט ועל מיזמים חברתיים. הקורס משלב אלמנטים מעשיים ויישומיים עם מאמרים אקדמיים, במטרה לחשוף את הסטודנטים להשקעות אימפקט תוך חשיבה ביקורתית.

נושאי הלימוד

חומר לימוד

הקורס מוצע במתכונת של סדנה מקוונת. חומר הלימוד מבוסס על מקראת מאמרים, הרצאות מצולמות של אנשי אקדמיה ותעשיה, ביקורים וירטואליים, וניתוחי אירועים בדיונים מקוונים בזמן אמת. בסיום הקורס יערך האקתון - מפגש בן יום, בשיתוף פעולה עם גורמים המתמחים בהשקעות אימפקט, שבמסגרתו הסטודנטים ינתחו אלטרנטיבות מימון של מיזם מהשטח. העבודה תתבצע בצוותים קטנים שיציגו את מסקנותיהם עם סיום ההאקתון.