פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים

"למדא עיון" הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מעניקה בכל שנה את פרסי קרן גולדברג לכתבי יד מקוריים, מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור המשכיל הרחב, בכל תחומי הדעת. 
 
חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים להגיש לתחרות כתבי יד מבוססי מחקר.
 
יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור (בעברית או בשפה אחרת) ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים אחרת בארץ או בחו"ל. לשם הבהרה: כתב יד לא ייחשב מקורי אם החומר מתוכו נידון בהרחבה במאמרים שפורסמו בבמות אחרות בעברית או בכל שפה אחרת. 
 
 • כתב היד שיזכה במקום הראשון יזכה בפרס בסך 30 אלף ש"ח
 • כתב היד שיזכה במקום השני יזכה בפרס בסך 15 אלף ש"ח
המועד האחרון להגשת כתבי יד במסגרת המחזור העשירי של התחרות הוא יום חמישי, כו בתמוז תשפ"ד, 1 באוגוסט 2024 
תהליך השיפוט הינו חסוי. כתב היד יישלח לשופטים ללא ציון שם המחבר, והמחברים לא ידעו מיהם שופטי כתב היד. חוות הדעת (האנונימיות) יימסרו למחברים רק במקרים שבהם זכה כתב היד באחד מן הפרסים או שנמצאו ראוי לפרסום במסגרת ההוצאה הרגילה והמחברים הסכימו לכך. החלטות ועדת הפרס הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 
כתבי היד הזוכים:
"למדא עיון" הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים כספר, על חשבונה בכפוף לתקנון הפרס, בתוך שנה ממועד הגשת הגירסה הסופית של כתב היד. ההוצאה תהיה זכאית לבקש מהמחברים הזוכים לערוך שינויים בכתבי היד בהתאם לחוות הדעת. הזוכים יתחייבו להחזיר את כתב היד המתוקן בתוך שישה חודשים ממועד ההכרזה על הזכייה.
 
הנחיות למגישי כתב יד:
יש להגיש את כתב היד ללא שם המחבר וללא פרטים מזהים בגוף הטקסט, בשלושה עותקים כרוכים המודפסים משני צידי הדף. העותקים הכרוכים לא יוחזרו למחברים. כתב היד השלם (כולל שער, תוכן עניינים, טקסט הכולל את הערות השוליים ורשימה ביבליוגרפית) יוגש לאחר שעבר עריכת לשון וסגנון, על פי כללי ההגשה המפורטים בהמשך. 
  
היקף כתב היד: 100,000-60,000 מילים.
 
חשוב! עבודות לתארים מתקדמים (תיזה או דוקטורט) יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב. להנחיות לעיבוד עבודת תיזה ודוקטורט לספר יש ללחוץ כאן. אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט.
 
את הפריטים הבאים יש לשלוח כקבצים אלקטרוניים נפרדים בגרסת וורד לכתובת הדוא"ל המופיעה בהמשך:
 
 • כתב היד במלואו בקובץ אחד (בפורמט word וללא פרטים מזהים)
 • תקציר בעברית (כ-600 מילים) ובאנגלית הכוללים את שם המחבר/ים
 • קורות חיים ורשימת פרסומים של המחבר/ים
 • מכתב פנייה (עד עמוד אחד) להוצאת הספרים, ובו הגדרת הנושא של כתב היד, תיאור קצר של תוכנו, הצגת החידוש המוצע בו והערות נוספות שהמחבר/ים מוצא/ים לנכון להביא לידיעת המערכת. כמו כן יכללו במכתב פרטי המחבר/ים: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.

כמו כן יש לצרף התחייבות לבלעדיות בנוסח הבא: "אני_________ ת.ז__________ מתחייב/ת כי כתב היד_________ לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה והוא לא הוגש במקביל להוצאות ספרים או לכתבי עת אחרים. כן אני מודע/ת לכך כי משיכה של כתב היד לאחר שנשלח לשיפוט תחויב בשיפוי ובפיצוי הוצאת הספרים בגין ההוצאות שנגרמו לה, וזאת עד לתקופה של חצי שנה ממועד הגשת כתב היד לשיפוט_________".

 כללי הגשת כתב היד:

 • הטקסט יוקלד בגופן דוד בגודל 12 נק', רווח וחצי בין שורות ופיסקאות 
 • גודל הדף: 4‑A; שוליים: 3 ס"מ מכל צד
 • ההפניות להערות ימוספרו בכל פרק מחדש
 • הפניות יובאו בתחתית העמוד בנוסח מקוצר; הפרטים במלואם יובאו ברשימה הביבליוגרפית בסוף כתב היד. לכללי הציטוט הביבליוגרפי הנהוגים בלמדא עיון יש ללחוץ כאן.
 • ככלל יש להמעיט במובאות קצרות ובמובאות ארוכות. מובאות קצרות יוקלדו בין "מירכאות כפולות" בתוך הטקסט (ואם יש צורך במירכאות בתוך הקטע, יש להשתמש ב'מירכאה בודדת'); מובאות העולות על שלוש שורות יוקלדו בפסקה נפרדת, מוזחת לימין בס"מ אחד ומופרדת מן טקסט שלפניה ואחריה בשורת רווח, ללא מירכאות. אם יש צורך במירכאות בתוך הקטע יש להשתמש ב"מירכאות כפולות". מובאות שמקורן בשפה אחרת יובאו בעברית. אם יש צורך משכנע להביא גם את המקור, הוא יובא בהערת השוליים בתחתית העמוד.

את כתב היד המודפס יש לשלוח לכתובת:

 
"למדא עיון" הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה, בניין הכיכר, חדר 459
הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808
רעננה 4353701
 
את הקבצים הדיגיטליים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:  oui-press@openu.ac.il
 
 
לפניות הקשורות בתחרות ניתן לפנות אל אלון עוז:
דוא"ל:  oui-press@openu.ac.il
טלפון:  09-7783364 

*חברי המערכת של "למדא עיון" ועובדי ההוצאה אינם רשאים להשתתף בתחרות.