פרס קרן גולדברג לשנת תשע"ז - 2017

האוניברסיטה הפתוחה מברכת את הזוכות בפרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים לשנת תשע"ז-2017
ד"ר טל דקל על כתב היד: זקנות מישירות מבט - אפליה גילנית של נשים בראי האמנות בישראל
ד"ר סיגל דוידי על כתב היד: "אישה חדשה" בארץ ישראל - נשים אדריכליות ותכנון מוסדות חברתיים לנשים
טקס חלוקת הפרס יתקיים ביום ראשון, י באדר תשע"ח, 25 בפברואר 2018
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה בשעה 16:00
פרטים מלאים בכתובת: https://www.openu.ac.il/events
כתבי היד יראו אור בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
קול קורא להגשת כתבי יד למחזור הרביעי של התחרות יפורסם בראשית שנת 2018.