פרס קרן גולדברג לשנת תשע"ט (2019)

האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על המחזור הרביעי החמישי של תחרות פרס קרן גולדברג לכתבי יד מקוריים, מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור המשכיל הרחב, בכל תחומי הדעת. יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור בעברית או בשפה אחרת ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים בארץ או בחו"ל.
 
פרס אחד, בסך 25 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שמחברו פרסם ספר עיון אחד לפחות בעבר;
פרס אחד בסך 15 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שהוא יצירת ביכורים.
 
הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים בדפוס ובמהדורה דיגיטלית ותישא בעלויות ההוצאה לאור במלואן. המועד להגשת כתבי יד עבור פרס קרן גולדברג לשנת תשע"ט יעודכן בקרוב. 
 
תהליך השיפוט הינו חסוי.
 
ההחלטה על כתבי היד הזוכים תתקבל בדצמבר 2019. חוות הדעת על כתב היד לא יימסרו למחבר, אלא אם זכה כתב היד בפרס או נמצא ראוי לפרסום. הפרסים יוענקו בטקס חגיגי בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה במהלך חודש יוני 2020.
 
כתבי היד הזוכים:
הוצאת הספרים זכאית לבקש מהמחברים הזוכים לערוך שינויים בכתב היד, לרבות שמו, על פי דרישות המערכת. על הזוכים להחזיר את כתב היד המתוקן בתוך שישה חודשים ממועד ההכרזה על הזכייה.
 
פרסום כתב היד כספר:
הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים כספר, בתוך כשישה חודשים ממועד הגשת הגירסה הסופית. הספר ייצא לאור בדפוס ובמהדורה דיגיטלית. עלויות ההוצאה לאור יכוסו במלואן ע"י האוניברסיטה הפתוחה.
 
כתבי היד שהוגשו ולא זכו:
לאוניברסיטה הפתוחה שמורה "זכות ראשונים" לפרסומם במסלול הרגיל של הוצאת הספרים.
 
הנחיות למגישי כתב יד:
יש להגיש את כתב יד כשהוא מותקן על-פי ההנחיות המובאות למטה. יש להגישו ללא שם המחבר וללא פרטים מזהים בגוף הטקסט, בשלושה עותקים מודפסים משני צידי הדף וכרוכים. העותקים המודפסים של כתב היד לא יוחזרו למחבר.
 
יש להגיש את כתב היד בשלמותו (שער; תוכן עניינים; טקסט הכולל את הערות השוליים; רשימה ביבליוגרפית) לאחר עריכת לשון וסגנון, על פי כללי ההגשה המפורטים בהמשך.
 
היקף כתב היד: בין 60,000 ל-130,000 מילים.
 
עבודות לתארים מתקדמים יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב. להנחיות לעיבוד עבודת דוקטור לספר יש ללחוץ כאן. אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט.
 
את הפריטים הבאים יש לשלוח כקבצים אלקטרוניים נפרדים בגרסת וורד:
 
 • כתב היד במלואו בקובץ אחד
 • תקציר בעברית (כ-600 מילים) ובאנגלית, עם שם המחבר
 • קורות חיים ורשימת פרסומים
 • מכתב פנייה להוצאת הספרים, ובו הגדרת הנושא של כתב היד, תיאור קצר של תוכנו והצגת החידוש המוצע בו; ציון מפורש של מסלול ההגשה (ותיקים או ביכורים); הערות נוספות שהמגיש מוצא לנכון להביא לידיעת ההוצאה; שם מלא של המגיש, דוא"ל ומספר טלפון – כל זאת בעמוד אחד
 כללי הגשת כתב היד:
 • הטקסט כולו (כולל הערות השוליים והביבליוגרפיה) יוקלד בגופן דוד בגודל 12 נק', רווח וחצי (או מדויק: 22 נק'); גודל הדף: 4‑A; שוליים: 3 ס"מ מכל צד
 • ההפניות ימוספרו בכל פרק מחדש
 • ההערות יובאו בתחתית כל עמוד בשיטה מקוצרת, וברשימה הביבליוגרפית בסוף כתב היד יובאו הפרטים במלואם:
ספר:
 • בהערת השוליים: כץ, מסורת ומשבר, עמ' 9‑16.
 • ברשימה הביבליוגרפית: יעקב כץ, מסורת ומשבר: החברה היהודית במוצאי ימי הביניים, ירושלים תשמ"ו.
אופן רישום זה חל גם על פריטים הכתובים בשפות אחרות.
 
מאמר:
 • בהערת השוליים: כץ, "נישואים וחיי אישות", עמ' 25.
 • ברשימה הביבליוגרפית: יעקב כץ, "נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים", ציון, י (תש"ה), עמ' 21‑54.
אופן רישום זה חל גם על פריטים הכתובים בשפות אחרות.
 
מבואות:
 • מומלץ להמעיט בקרעי מובאות קצרצרים ובמובאות ארוכות. מובאות קצרות יוקלדו בין "מירכאות כפולות" בתוך הטקסט (ואם יש צורך במירכאות בתוך הקטע, יש להשתמש ב'מירכאה בודדת') ; מובאות העולות על שלוש שורות יוקלדו בפסקה נפרדת, מוזחת לימין בס"מ אחד ומופרדת מן טקסט שלפניה ואחריה בשורת רווח, ללא מירכאות. אם יש צורך במירכאות בתוך הקטע יש להשתמש ב"מירכאות כפולות").
 • מובאות שמקורן בשפה אחרת יובאו בעברית. אם יש צורך משכנע להביא גם את המקור, הוא יובא בהערת השוליים בתחתית העמוד.
את כתב היד המודפס יש לשלוח לכתובת:
 
הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה, בניין הכיכר, חדר 4115
הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808
רעננה 4353701
 
את הקבצים הדיגיטליים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:  oui-press@openu.ac.il