מהי "אקדמיה בתיכון"?

תכנית המאפשרת לצעירים מתחת לגיל 18 ולתלמידי תיכון מצטיינים וחדורי מוטיבציה להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בבית הספר. המתקבלים לתכנית יכולים ללמוד במגוון תכניות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה
 
התכנית היא פרי שיתוף פעולה בין כמה גורמים: משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסדות האקדמיים.
 
התלמידים בתכנית צוברים נקודות זכות אקדמיות לתואר, ובמקצועות מסוימים גם יכולים להמיר לימודים בתיכון ובחינות בגרות בקורסים אקדמיים. הציון בקורסים אלה ייחשב כציון הבגרות.
המרת בגרויות
 
בתיכונים שבהם פועלת התכנית מלווה אותה רכז ייעודי מבית הספר. הרכז ממונה על  איתור התלמידים ומיונם, טיפול במלגות, קשר עם האוניברסיטה וההורים ותמיכה בתלמידים. תלמידים הלומדים בבתי ספר שהתכנית עדיין איננה פועלת בהם, וצעירים שאינם לומדים במסגרת תיכון אינטרני, יכולים להגיש מועמדות באופן עצמאי.
פתח הכל

יתרונות האוניברסיטה הפתוחה

  • האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות בארץ המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. היא האוניברסיטה הגדולה בישראל ולומדים בה כ-46,000 סטודנטים בעשרות מרכזי לימוד ברחבי הארץ.
  • הלימודים מתבססים על חומרים וספרי לימוד שפותחו בה ומשמשים סטודנטים בכל המוסדות האקדמיים בארץ.
  •  היצע הקורסים מגוון
  • גמישות בקצב הלימוד ובהרכב הלימודים
  • מפגשי הנחיה בשעות אחר הצהריים
  • חומרים מוכנים וכתובים הנשלחים במלואם לתלמידים בתחילת הסמסטר
  • אתרי קורסים עשיר