אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים
דף הבית >> אפיקי מעבר

אפיקי המעבר

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות למועמדים רבים ככל האפשר.

האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ, כוננו אפיקי מעבר המאפשרים לסטודנטים שביכולתם להגיע להישגים גבוהים, להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, לעבור לאחר מכן לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.

הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר בדרך כלל בשנה לערך.

רשימת יועצים לאפיקי מעבר

שאלות נפוצות

לקבל עלון מידע מודפס:

סטודנטים ומחדשי הרשמה מוזמנים לפנות לטלפון 09-7782222 שלוחה 1 או בדוא"ל infodesk@openu.ac.il או תיבה קולית

09-7780881

מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות לטלפון 09-7782222 שלוחה 2 או בדוא"ל op-interest@openu.ac.il

האוניברסיטה הפתוחה ממשיכה במאמציה ליזום ולמסד אפיקי מעבר בתחומים נוספים.

Loading