אפיק מעבר ללימודי כלכלה

מועד כינון אפיק המעבר – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: בבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב


מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס לכלכלה‎)‏.
 
אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר-כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה כמפורט בטבלת ההקבלות.
 
סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לכלכלה וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 

הקבלה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. יתקבלו סטודנטים שיעמדו בשלוש הדרישות הבאות:

  1. צברו 30 נ"ז ובכללם חמשת הקורסים המפורטים בטבלה.
  2. הציון הממוצע בחמשת הקורסים בטבלה הוא 85 ומעלה.
  3. הציון הממוצע בשאר הקורסים הוא 80 ומעלה.
 

טבלת ההקבלות

 
האוניברסיטה הפתוחה​​ אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לכלכלה 1011​
מספר​ שם קורס​ נ"ז​​ מספר​ שם קורס​ נ"ז​
10131
+
10126​
מבוא למיקרוכלכלה

מבוא למקרוכלכלה
4

4​
1102
+
2110
יסודות הכלכלה

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית​
5

2
10142​ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול1
3 1110​ מתמטיקה לכלכלנים א​ 4
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א2
3 1108 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א​ 4
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

3 1109​ מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב​ 5

1   או הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406).
תלמיד שילמד בנוסף את הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423) יוכל להגיש בקשה לפטור  ממתמטיקה לכלכלנים ב.

​2   או אחד הקורסים 30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים או 20425 הסתברות למדעי המחשב או 20416 תורת ההסתברות.


הערות:

א. סטודנטים שיבחרו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את הקורס יסודות החשבונאות (10280) יקבלו פטור מהקורס חשבונאות לכלכלנים בביה"ס לכלכלה, בהיקף 2 ש"ס.

ב. בסמסטר הראשון ללימודיהם יחויבו הסטודנטים שיתקבלו בהשלמת קורסי שנה א הבאים: מיקרו כלכלה א ומתמטיקה לכלכלנים ב.
בסמסטר ב יוכלו הסטודנטים להתחיל בלימודי קורסי שנה ב אם יעמדו בדרישות הקדם לקורסים (לא ניתן ללמוד קורסי שנה ב עד להשלמת קורסי שנה א).

ג. סטודנטים שלמדו באו"פ קורס במתמטיקה החופף את חומר הלימוד של מתמטיקה לכלכלנים ב הנלמד בביה"ס לכלכלה, יוכלו להגיש בקשה לפטור גם מקורס זה (בכל מקרה עליהם לעמוד בכל יתר דרישות הקבלה).

ד. היקף הפטור בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב לא יעלה על 20 ש"ס במסלול הדו-חוגי, ולא יעלה על 28 ש"ס במסלול החד-חוגי.

ה. אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים של ביה"ס לכלכלה או של האוניברסיטה הפתוחה יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.​