מלגות על בסיס הצטיינות לתואר שני מחקרי

מלגות לתואר שני מחקרי על בסיס הצטיינות מוצעות בכל התכניות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה.

לקבלת פרטים נוספים על אודות מלגות אלה יש לפנות ישירות אל המחלקות האקדמיות הרלוונטיות.

לרשימת תכניות הלימודים לתואר שני


מלגות לעובדות ועובדי השלטון המקומי וחברות וחברי ההסתדרות הכללית


תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית

תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית

במסגרת התכנית מוצעות מלגות לעובדות ועובדי השלטון המקומי ולחברות וחברי קרן ידע לאקדמאים בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח

לפרטים נוספים

תואר שני במנהל עסקים

תואר שני במנהל עסקים

במסגרת התכנית מוצעות מלגות לחברות וחברי ההסתדרות הכללית וקרן ידע לאקדמאים בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח

לפרטים נוספים