מלגות הצטיינות ומלגות קיום לתואר שני

האוניברסיטה הפתוחה מציעה מלגות קיום ולימודים ללימודי תואר שני מחקרי בפסיכולוגיה חברתית, לימודי דמוקרטיה ומדעי המחשב.

תכנית זו מיועדת לתלמידים מצטיינים השוקלים להמשיך ללימודי דוקטורט.

לקבלת פרטים נוספים אודות מלגות אלה יש לפנות ישירות למחלקות האקדמיות הרלוונטיות.