הדפסה, צילום וסריקה

לרשות המבקרים בבניין הספרייה עומדים שירותי הדפסה, צילום וסריקה. 
באולם הקריאה בקומת הכניסה יש 2 סורקים לשימוש המבקרים.
הסריקה מתבצעת במחשב המחובר לסורק באמצעות תוכנת סריקה, לפי הוראות הסריקה המוצגות לצד הסורק. 
הקובץ הסרוק נשמר בתיקייה ייעודית על גבי שולחן העבודה במחשב.
שירותי הסריקה הם ללא עלות.
שירותי ההדפסה והצילום הם בתשלום וניתנים באמצעות חברה חיצונית. 
לשימוש במדפסת הספרייה בקומת הכניסה יש ללחוץ כאן.
לשימוש במדפסת הספרייה בקומה 1 יש ללחוץ כאן. 
להלן מדריכים להדפסה וצילום בספרייה: