אנליטיקות למידה

אנליטיקות למידה (Learning Analytics)  באוניברסיטה הפתוחה מלווים את כל אתרי הקורסים בסביבת הלמידה MOODLE. הם משמשים לשיפור ההוראה והלמידה ובשיפור מתמיד של חומרי הלימוד המודפסים והדיגיטליים. בעזרת איסוף, מדידה, ניתוח והצגה של דפוסי למידה של הסטודנטים של האו"פ, מעגלי ההוראה והתמיכה המעניקים חוויית למידה אקדמית המותאמת ללומדים במאה ה -21. להלן סרטון קצר המציג את שילובן של אנליטיקות הלמידה כרכיב אינטגרלי באתרי הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.​

לוחות מחוונים לפעולה

אנליטיקות הלמידה מוצגות לסגל ההוראה באתרי הקורסים באמצעות לוחות מחוונים לפעולה (action dashboards)  שפותחו במרכז שה"ם. אלה מאפשרים לסגל ההוראה לבחון מידי יום את התקדמות הלמידה של הסטודנטים ומספקים מ​שוב שוטף להוראה הפרונטלית והדיגיטלית. הלוחות הללו מציגים את מספר הכניסות לאתרי הקורסים, את היקף השימוש בתכנים הדיגיטליים, את היקף הצפיה בוידאו והיקף ההשתתפות במפגשי ההנחיה המקוונים, וכן את התקדמות הלומדים במשימות ההערכה השונות.

בקורסים שפותחו ונלמדים במודל רצפי הלמידה המקוונים​, מוצגת התקדמות כוללת של הסטודנטים ברצף הלמידה בהתאם ללוח הזמנים הסמסטריאלי.  בנוסף, בקורסים אלה פותחו כלים ייחודיים לסטודנטים המאפשרים להם מבט אישי ומעקב התקדמות באתר הקורס.​

תכנית פעולה סמסטריאלית

השילוב האינטגרלי של אנליטיקות למידה באתרי הקורסים מאפשר לסגל ההוראה לתכנן ולתזמן נקודות התערבות במהלך הסמסטר. יכולות חכמות אלה מאפשרות להגדיר מראש קריטריונים ליצירת קשר בתזמון מדויק עם סטודנטים. השימוש באנליטיקות למידה מאפשר לבחון ולשפר את האפקטיביות של התערבויות הפדגוגיות תוך חיזוק הקשר האישי עם סטודנטים ופיתוח מיומנויות למידה. ​

הטכנולוגיה של אנליטיקות למידה

במרכז שה"ם משלבים בתהליך הפיתוח של תחום האנליטיקות טכנולוגיות של למידה חישובית (machine learning) , בינה מלאכותית (artificial intelligence) ופיתוח ארכיטקטורה התומכת בנתוני עתק (big data) . המערכת משלבת ידע שנצבר ממחקרים בתחום, מפרקטיקות מובילות בעולם ותוך השענות על הידע הרב והנסיון של האוניברסיטה בטכנולוגיות של הוראה ולמידה מרחוק.

אנליטיקות למידה באתרי הקורסים