כללי

הנחיות כלליות

 האוניברסיטה הפתוחה שולחת אל הסטודנטים את ההודעות המינהליות הקשורות ללימודים באמצעות דואר אלקטרוני.
ההודעות שנשלחות בדואר האלקטרוני מוצגות גם במערכת שאילתא, חלקן נשלחות גם במסרון. על הסטודנטים לבדוק בקביעות את ההודעות הנשלחות אליהם במערכת שאילתא, או בתיבת הדואר האלקטרוני. לתשומת לב: ההודעות שנשלחות בדואר אלקטרוני ובמסרונים אינן נשלחות בדואר רגיל.
לאחר קבלת מסרון מהאוניברסיטה, הסטודנטים מתבקשים להתעדכן בפרטי ההודעה המלאה שנשלחה אל תיבת הדואר האלקטרוני שלהם או התקבלה במערכת שאילתא.
על מנת למנוע שיבושים בהגעת ההודעות, על הסטודנטים לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם ומספר הטלפון הנייד שלהם קיימים ומעודכנים במערכות האוניברסיטה הפתוחה. אפשר לעדכן את הפרטים האישיים באחת הדרכים הבאות:
·   מערכת שאילתא, בתפריט "עדכון פרטים אישיים"
·   מוקד הפניות והמידע, בטלפון 3500* או 09-7782222, שלוחה 1 (נדרשת הזדהות באמצעות קוד אישי)
·   באמצעות הדואר האלקטרוני: infodesk@openu.ac.il
סטודנטים יכולים להסיר את עצמם מרשימות דיוור של הודעות שאינן קשורות ללימודיהם במערכת שאילתא.
מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד באמצעות טופס ההרשמה, או בכל דרך אחרת, מהווה הרשאה לאוניברסיטה הפתוחה להעביר לסטודנטים הודעות ומידע בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס