הנהלה

הנהלת מרכז המחקר לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה פועלת לצד ראש המרכז בתכנון ובקביעת מדיניות הפעילות האקדמית במרכז.

חברי ההנהלה הם:

 

רשימת חברי המרכז לחדשנות

שם מחלקה דואר אלקטרוני
ניהול וכלכלה
הנהלה
יחידת המחשב
מתמטיקה ומדעי המחשב
נועה באומן
קידום מקצועי של עובדי הוראה
חינוך ופסיכולוגיה
חינוך ופסיכולוגיה
ראש מרכז המחקר, חינוך ופסיכולוגיה
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
חינוך ופסיכולוגיה
מתמטיקה ומדעי המחשב
ד"ר רלי בריקנר
ראש היחידה להערכה וראש היחידה להדרכה
ד"ר עדי ברן
חינוך ופסיכולוגיה
ד"ר רבקה גדות
מדעי המחשב
אתי גודר
הערכה והדרכה
ניהול וכלכלה
חינוך ופסיכולוגיה
חינוך ופסיכולוגיה
ניהול וכלכלה
דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה
ד"ר רותי גפני
ניהול וכלכלה
חינוך ופסיכולוגיה
מדעי המחשב
אמיר וינר
שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות למידה
המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
חינוך ופסיכולוגיה
מדעי הטבע והחיים
ראש שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות למידה
חינוך ופסיכולוגיה
חינוך ופסיכולוגיה
הנדסת תעשייה וניהול
מדעי המחשב
חינוך ופסיכולוגיה
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
ד"ר תמר ענבל שמיר
חינוך ופסיכולוגיה
פרופ' יורם עשת, מייסד המרכז לחקר חדשנות
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
ד"ר אפרת פיטרסה
חינוך ופסיכולוגיה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
ד"ר אלה צור
מתמטיקה ומדעי המחשב
ניהול וכלכלה
חינוך ופסיכולוגיה
ניהול וכלכלה
אנגלית
מתמטיקה ומדעי המחשב
ספרות, לשון ואמנויות
חינוך ופסיכולוגיה

עמיתי מחקר בעבר

שם מחלקה דואר אלקטרוני
ד"ר שרית ברזילי אוני' חיפה
ד"ר סיגל עדן אוני' בר-אילן
ד"ר ורד זילבר ורוד האוניברסיטה הפתוחה