ידיעון הספרייה "בין השורות"

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

גיליון שנת 2023

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה |  ספטמבר 2023​

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

גיליון שנת 2022

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה |  ספטמבר 2022​

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

גיליון שנת 2021

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה |  אוגוסט 2021

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

גיליון שנת 2020

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה | ספטמבר 2020​

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה

גיליון שנת 2019

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה |  אוקטובר 2019

ידיעון ספריית האוניברסיטה הפתוחה