התאמות בבחינות

מטרתם של תנאי בחינה מיוחדים היא לפצות על הקשיים התפקודיים בבחינות. תנאים אלו נועדו לעקוף את תחומי הלקות ולהביא לידי ביטוי את הידע על בסיס שוויון הזדמנויות. התאמת תנאי בחינה היא תהליך דינמי. לאחר התנסות בתנאים ניתן לפנות ליועצות היחידה בבקשת שינוי. היועצות יפעלו על פי שיקול הדעת המקצועי ונוהלי האוניברסיטה.
 
התאמת תנאי הבחינה מבוססת על:
• ממצאי האבחון והמלצותיו
• תיאור חווית הקשיים הספציפיים 
• סוגי ההתאמות המקובלים באוניברסיטה הפתוחה.
חשוב להדגיש כי חלק מהתנאים הניתנים בתקופת הלימודים התיכוניים אינם קיימים באוניברסיטה הפתוחה.
 
בקשה מנומקת לתנאי בחינה חריגים תוגש לוועדה לתנאי בחינה עד 6 שבועות לפני מועד הבחינה.
הגישה דרך מערכת שאילתא, במסך פניות - פתיחת פניה חדשה - תוצג האפשרות לטופס לסטודנטים או סטודנטיות שהוכרו ביחידה.
 
התאמת תנאי הבחינה מצריכה תיאום לוגיסטי מורכב ולכן נוכל לתאם עד 6  שבועות לפני מועד הבחינה.
 ההרשמה לבחינה נעשית באופן הרגיל. לצורך קבלת תנאי בחינה מיוחדים נדרשת הרשמה מוקדמת ככל האפשר ועד 8 ימי עבודה לפני הבחינה.
 
האוניברסיטה עושה מאמץ להתאים את כיתות הבחינה למקום מגוריך. לעתים תנאי בחינה ספציפיים יחייבו הגעה למרכז בחינה מרוחק ממקום המגורים.
 
בחו"ל ניתן לתאם תוספת זמן בלבד. יש לעדכן את יועצות היחידה עד חודשיים לפני הבחינה (לפחות 35 ימי עבודה)
 
סטודנטים שמוכרים ביחידה יכולים לפנות בבקשה לתנאי בחינה חריגים באמצעות מערכת שאילתא - במסך פניות- פתיחת פניה חדשה.

ייעוץ אישי

מומלץ לתאם פגישת ייעוץ אישית עם יועצת לקויות למידה, שתתבסס על המידע שעלה מן האבחון ומן ההיסטוריה הלימודית שלך, ומטרתה לסייע לך בתחומים הבאים:
• איתור קשיים בלימודים ובירור לגבי צורך באבחון או בחידושו.
• שיחה על ממצאי האבחון, משמעותם והשלכותיהם על הלמידה האקדמית.
• בירור קשיים, איתור יכולות והתאמת סוג הסיוע ותנאי בחינה מיוחדים הדרושים על-פי ממצאי האבחון וההיסטוריה הלימודית.
• הכוונה בבחירה של מסלול הלימוד, בבניית תכנית הקורסים ובהתאמת קצב הלימוד ליכולות האישיות. 
• סיוע במצבים של קשיים ספציפיים במהלך הלימודים.
 
ניתן לשוחח עם יועצת בטלפון, אך מומלץ לקבוע פגישה פנים אל פנים במשרדי היחידה ברעננה או  במרכזי הלימוד הגדולים אחת לסמסטר.
 

 

שירותי תמיכה מתקדמים

מומלץ להתייעץ עם יועצת בנוגע לסל שירותי תמיכה מתקדמים. מטרת השירותים הללו היא לסייע לך להתמודד בהצלחה עם הלימודים האקדמיים.
השתתפות בשירותי התמיכה המתקדמים תהיה כרוכה בתשלום של 150 ש"ח לשנת לימודים, בין שהיא מלאה (סמסטר סתיו, אביב וקיץ) ובין שהיא חלקית.
 
פתח הכל

תשלום עבור שירותי התמיכה

לתשלום יש להיכנס אל מערכת שאילתא > לימודים אקדמיים > סיוע בלמידה > תשלום בעבור שירותים מתקדמים ביחידה ללקויות למידה.
 
אם מספר כרטיס האשראי שלך אינו מופיע במערכת האוניברסיטה, ניתן להירשם ולשלם במזכירות היחידה.
אפשר לשלם בעבור סל השירותים בכל שלב בשנת הלימודים. אין החזר כספי לאחר התשלום.