התאמות בבחינות

מטרתם של תנאי בחינה מיוחדים היא לפצות על הקשיים התפקודיים בבחינות. תנאים אלו נועדו לעקוף את תחומי הלקות ולהביא לידי ביטוי את הידע על בסיס שוויון הזדמנויות. התאמת תנאי בחינה היא תהליך דינמי. לאחר התנסות בתנאים ניתן לפנות ליועצות היחידה בבקשת שינוי. היועצות יפעלו על פי שיקול הדעת המקצועי ונוהלי האוניברסיטה.
 
התאמת תנאי הבחינה מבוססת על:
• ממצאי האבחון והמלצותיו
• תיאור חווית הקשיים הספציפיים 
• סוגי ההתאמות המקובלים באוניברסיטה הפתוחה.
חשוב להדגיש כי חלק מהתנאים הניתנים בתקופת הלימודים התיכוניים אינם קיימים באוניברסיטה הפתוחה.
 
בקשה מנומקת לתנאי בחינה חריגים תוגש לוועדה לתנאי בחינה עד 6 שבועות לפני מועד הבחינה.
הגישה דרך מערכת שאילתא, במסך פניות - פתיחת פניה חדשה - תוצג האפשרות לטופס לסטודנטים או סטודנטיות שהוכרו ביחידה.
 
התאמת תנאי הבחינה מצריכה תיאום לוגיסטי מורכב ולכן נוכל לתאם עד שישה שבועות לפני מועד הבחינה.
 
ההרשמה לבחינה נעשית באופן הרגיל. לצורך קבלת תנאי בחינה מיוחדים נדרשת הרשמה מוקדמת ככל האפשר ועד 8 ימי עבודה לפני הבחינה.
 
האוניברסיטה עושה מאמץ להתאים את כיתות הבחינה למקום מגוריך. לעתים תנאי בחינה ספציפיים יחייבו הגעה למרכז בחינה מרוחק ממקום המגורים.
 
בחו"ל ניתן לתאם תוספת זמן בלבד. יש לעדכן את יועצות היחידה עד חודשיים לפני הבחינה (לפחות 35 ימי עבודה).
 
 

פנייה לתנאי בחינה חריגים

סטודנטים שמוכרים ביחידה יכולים לפנות בבקשה לתנאי בחינה חריגים באמצעות מערכת שאילתא - במסך פניות- פתיחת פניה חדשה.