מלגות מצטייני ומצטיינות הנשיא

הצטיינות בלימודים

תעודות הצטיינות מוענקות פעם בשנה, בחודש ינואר או פברואר, לסטודנטים וסטודנטיות העומדים.ות בקריטריונים המפורטים מטה.
באוניברסיטה הפתוחה קיימות שתי רמות הצטיינות:
1.      מצטייני.ות דיקן הלימודים האקדמיים – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע משוקלל שנתי העומד על 90 לפחות.
2.      מצטייני.ות נשיא – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע משוקלל שנתי העומד על 95 לפחות.
רשימת המצטיינים והמצטיינות נקבעת לפי הנתונים שברישומי האוניברסיטה הפתוחה.
לסטודנטים ולסטודנטיות הנכללים.ות ברשימה תישלח הודעה. אין אפשרות להציג מועמדות לקבלת הצטיינות.
מצטייני ומצטיינות הנשיא זכאים.ות לקבל בנוסף לתעודה גם מלגת הצטיינות1 לימודים.

קריטריונים להצטיינות

איך להשתמש במלגה?

הנחיות הרשמה באמצעות מלגה

 

הערות

1

מלגת הצטיינות היא סכום כספי בגובה שהאוניברסיטה הפתוחה קובעת. המלגה תועבר ל"חשבון האישי" של הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, והוא מיועד למימון המשך הלימודים או לקבלת החזר כספי. סטודנטים הפטורים מתשלום שכר לימוד, בשל היותם עובדי האו"פ או בשל היותם בני משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האו"פ, יקבלו תעודת הצטיינות אך לא יוכלו לקבל מלגת הצטיינות.

 

הכירו את הסטודנטים והסטודנטיות שקיבלו את הצטיינות הנשיאה

מצטייני הנשיאה תשפ"ג

מצטייני הנשיאה תשפ''ג

מצטייני הנשיאה תשפ"ג