מלגות מצטייני נשיא

הצטיינות בלימודים

תעודות הצטיינות מוענקות פעם בשנה, בחודש ינואר או פברואר, לסטודנטים העומדים בקריטריונים המפורטים מטה.
באוניברסיטה הפתוחה שתי רמות הצטיינות:
1.      מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים –  סטודנטים שממוצע ציוניהם המשוקלל 90 עד 95 (ללא עיגול ציון).
2.      מצטייני נשיא –  סטודנטים שממוצע ציוניהם המשוקלל 95 ומעלה (ללא עיגול ציון).
רשימת המצטיינים נקבעת לפי הנתונים שברישומי האוניברסיטה הפתוחה.
לסטודנטים הנכללים ברשימה תישלח הודעה. אין אפשרות להציג מועמדות לקבלת הצטיינות.
מצטייני הנשיא זכאים לקבל בנוסף לתעודה גם מלגת הצטיינות1 לימודים.
 

קריטריונים להצטיינות

הצטיינות בלימודים לתואר ראשון - תש"פ (סמסטרים 2020א- 2020ג)

שימו לב - באופן חריג לשנה זו בשל משבר הקורונה חל עדכון באחד מהקריטריונים להצטיינות (פרטים בקישור מעלה) 

הצטיינות בלימודים לתואר שני - תש"פ (סמסטרים 2020א- 2020ג) 

 

איך להשתמש במלגה?

הנחיות הרשמה באמצעות מלגה

 

הערות

1המלגה היא סכום כספי עליו החליטה האוניברסיטה הפתוחה, המועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט באוניברסיטה הפתוחה ומיועד להמשך לימודיו או לקבלת החזר על קורס.
סטודנטים מצטיינים עובדי האו"פ או בני משפחתם מדרגה ראשונה המקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודת הצטיינות ללא מלגה.
 

לראות ולהתרגש יחד עם הסטודנטים שלנו- סיפורי סטודנטים מעוררי השראה

מצטייני הנשיאה לשנת 2020

 

מצטייני הנשיאה לשנת 2019