מלגות סיוע כלכלי של האוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים נזקקים כלכלית אשר זקוקים לסיוע במימון הלימודים לתואר מוזמנים להגיש בקשה למלגת סיוע כלכלי של האוניברסיטה הפתוחה. ניתן להגיש בקשה פעם אחת בשנה בחודש ינואר או בחודש יולי.
המלגות מוענקות לאחר תהליך מורכב, מבוקר ורגיש הנערך על-ידי מדור הסיוע הכלכלי בדיקנט הסטודנטים. במהלכו, נלקחים בחשבון נתונים כמו גיל, מצב משפחתי, מספר נפשות במשפחה, הכנסות, נכסים, מוגבלויות וכן שירות צבאי, פעילות התנדבותית ועוד. הסטודנטים שמקבלים את המלגות הם אלו שמצבם קשה יותר יחסית לשאר המבקשים.
בדיקת הזכאות והגשת הבקשה למלגה היא באמצעות מערכת שאילתא.
בכדי שהליך הגשת הבקשה יהיה מוצלח אנו ממליצים לקרוא בעיון את ההנחיות המופיעות באתר, לעקוב אחר לוחות הזמנים של הגשת הבקשות ולהקפיד על צירוף האישורים הנדרשים.
 
שימו לב המועד הבא להגשת הבקשות למלגה *הוקדם:
 בקשות למלגה ניתן להגיש החל מה- 10.6.2020 ועד 15.7.2020.
המלגות במועד זה יוענקו לסמסטרים 2021ב - 2022א.
 
*השינוי בזמני ההגשה מתייחס רק למועד זה. כל המידע שבאתר מתייחס למצב שבשגרה.
 
פתח הכל