אודות

יועצת הנשיאה להוגנות מגדרית
הוגנות מגדרית היא יעד בעל חשיבות עליונה לאוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה שואפת למנוע הטיות הנוגעות למגדר, לתקן הטיות קיימות ולהענות לצרכים ייחודיים של נשים.
מדיניות זו תקפה לכל רבדי האוניברסיטה: סטודנטים, הסגל המנהלי, סגל ההוראה והסגל האקדמי הבכיר.
לשם מימוש מטרות אלה ממנה הנשיאה יועצת להוגנות מגדרית, מבין חברות הסגל הבכיר.
תפקידי היועצת הם בין היתר לשקף להנהלה את מצב האיזון המגדרי באוניברסיטה כדי לשמור עליו בוועדות האוניברסיטה השונות ובין ממלאי התפקידים, להציע דרכים להתגבר על חסמים שמקשים על נשים בקריירה האקדמית שלהן, לשמש כתובת לפניות חברי סגל אקדמי של האוניברסיטה באשר להטיות מגדריות, לעודד מחקר, השתלמויות וכנסים בתחום.
 
בברכה,
פרופ' גתית קוה, היועצת להוגנות מגדרית באוניברסיטה הפתוחה gititka@openu.ac.il 
אור דמרי, רכזת אדמינסטרטיבית  ordem@openu.ac.il