הוגנות מגדרית היא יעד בעל חשיבות עליונה לאוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה שואפת למנוע הטיות שנוגעות למגדר, לתקן הטיות קיימות ולהיענות לצרכים ייחודיים של נשים. מדיניות זו תקפה לכל רבדי האוניברסיטה: סטודנטים וסטודנטיות, הסגל המנהלי, סגל ההוראה והסגל האקדמי הבכיר.

לשם מימוש מדיניות זו:
1. האוניברסיטה תאסוף באופן קבוע נתונים רלוונטיים בנוגע להוגנות מגדרית, ותפעל לתיקון ליקויים בכל מקום שיימצאו.

2. האוניברסיטה תשאף להבטיח איזון מגדרי לאורך השנים במשרות ניהול בכירות, הן בגופים האקדמיים והן בגופים הניהוליים האחרים.

3. האוניברסיטה תפעל לביטול הטיות מגדריות בתנאי ההעסקה בכל שדרות הארגון (סגל מנהלי, סגל הוראה וסגל אקדמי בכיר).

4. האוניברסיטה תפעיל מדיניות שתאפשר איזון בין שעות העבודה לבין חיי משפחה.

5. האוניברסיטה תשאף להשיג ייצוג הולם לנשים ולגברים בכל הדרגות האקדמיות ולמנוע הטיות מגדריות במשך השהייה בכל דרגה.

6. האוניברסיטה תבצע צעדים פרו-אקטיביים להגדלת האיזון המגדרי בתחומים אקדמיים שבהם יימצא חוסר איזון משמעותי בסגל האקדמי הבכיר.

7. האוניברסיטה תתמוך בפעילות של היועצת לקידום הוגנות מגדרית באמצעות תשתיות תקציביות וארגוניות.

תפקיד היועצת לקידום הוגנות מגדרית מוגדר בהתאם להמלצות מל"ג. באחריות היועצת:

◾ לשקף להנהלה את מצב ההוגנות המגדרית באוניברסיטה.

◾ לבחון היבטים מגדריים של התנהלות המוסד באופן כללי.

◾ לשמור על איזון מגדרי בין ממלאי וממלאות התפקידים בוועדות השונות.

◾ לבדוק אם לנשים קשה יותר להיקלט כחברות סגל אקדמי.

◾ לבדוק אם לנשים קשה יותר להתקדם בסולם הדרגות האקדמיות ובתפקידי הניהול.

◾ להציע דרכים להתגבר על חסמים שמקשים על נשים במהלך הקריירה האקדמית שלהן.

◾ להטמיע חשיבה מגדרית בתוך האוניברסיטה באמצעות השתלמויות, סדנאות ופעילויות.

◾ להטמיע שפה שמתייחסת לנשים ולגברים במסמכים הרשמיים של האוניברסיטה.

◾ לעודד מחקר, כנסים, וימי עיון בתחום ההוגנות המגדרית.

◾ לפעול לקידום סטודנטיות ולהשתתפותן בכנסים ובהכשרות בדגש מגדרי.

◾ לשמש כתובת לפניות בכל הנוגע להטיות מגדריות. 


אתר ההוגנות המגדרית מציג את הסטודנטיות המעולות שלומדות באוניברסיטה הפתוחה, את החוקרות שעובדות בה, את הרעיונות שלנו לקידום הוגנות מגדרית ואת הפעילות שלנו בתחום.

פרופ' ורדה וסרמן, יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית באו"פ

ליצירת קשר

[email protected]