מחלקת היעוץ ללימודים אקדמיים היא גוף ייחודי לאוניברסיטה הפתוחה, המהווה נקודת מפגש בין הסטודנטים לבין האוניברסיטה.

מצד אחד: מערך הצרכים והשאיפות של הסטודנטים, וכן היכולות והמגבלות איתן הגיעו אל ספסל הלימודים. מצד שני: מגוון תכניות הלימודים שהאו"פ מציעה, המסלולים השונים להשגת התואר, הקורסים המוצעים לבחירה, הגמישות ואפשרויות הלמידה המגוונות.

תפקיד מחלקת היעוץ הוא לתת שירותי יעוץ ולסייע לסטודנטים בתכנון לימודיהם, כדי לאפשר התנהלות עצמאית. היעוץ מתווה מהלך לימודים מסודר עד לקבלת התואר, תוך גיבוש המסלול בשלב מוקדם והצגת חלופות אפשריות, תכנון לוח הזמנים האקדמי וסיוע בקבלת החלטות מושכלות בצמתי מפתח במהלך הלימודים.

 

 מבנה המחלקה:

מחלקת היעוץ ללימודים אקדמיים: מחלקת היעוץ מנהלת ומנגישה ידע אקדמי ומסייעת לסטודנטים בקבלת החלטות בנוגע למסלול לימודיהם, על מנת לעזור לסיים בהצלחה וביעילות את הלימודים לקראת קבלת התואר.

סיוע לסטודנטים בקבלת החלטות בצמתים משמעותיים:

o        מתן יעוץ באופן פרואקטיבי לסטודנטים, לאחר שסיימו בהצלחה קורס אקדמי ראשון וקיבלו החלטה ראשונית לגבי מסלול הלימודים שלהם.

o        בניית תכנית לימודים לסטודנטים שסיימו ״שנת לימודים אחת״  ומעקב פרואקטיבי אחר התקדמותם לקבלת התואר.

o        מתן יעוץ כמענה לפנייה של המתעניין.ת או הסטודנט.ית במהלך הלימודים בסגנון ״רפואת משפחה״, והפניה במקרה הצורך ליעוץ תחומי במחלקות האקדמיות. 

 

אשכול מדעי החברה והרוח: יועצות ויועצי האשכול מלווים את הסטודנטים הלומדים במסגרת תכניות המחלקות לניהול וכלכלה, חינוך ופסיכולוגיה, מדע המדינה, סוציולוגיה  ותקשורת, היסטוריה ופילוסופיה והמחלקה לאמנויות; ובמגוון המסלולים בתחומי הדעת של מדעי החברה והרוח.

 

אשכול מדעים: יועצות ויועצי האשכול מלווים את המתעניינים והסטודנטים המתעניינים ולומדים במסלולים השונים במחלקה למדעי הטבע, למדעי המחשב ולהנדסה.

 

אשכול תכניות ומסלולים: יועצות ויועצי האשכול מלווים את הסטודנטים הלומדים במסגרת תכניות לימוד מובנות, בית הספר לשלטון מקומי, מוסדות מלמדים ועוד.