מענקים מטעם המועצה להשכלה גבוהה

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים לפנות בבקשה לקבלת מענקים המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה הניתנים על־ידי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. סכום המענק נקבע על־ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מי יכול להגיש בקשה?

זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון בלבד, 
הרשומים ל-4 קורסים אקדמיים המקנים נ''ז בשנה''ל תשפ''ד.האתר נפתח להגשת הבקשות.

קישור לאתר להגשת הבקשות למלגה: