מענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים לפנות בבקשה לקבלת מענקים המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה והניתנים על־ידי המחלקה לסטודנטים במשרד החינוך – המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב. סכום המענק נקבע על־ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 
מי יכול להגיש בקשה?
זכאים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון שעומדים בשני הקריטריונים הנ"ל:
1) בשנת תשפ"א (סמסטרים א2021 עד ג2021) רשומים ל 24 נקודות זכות לפחות או לחמישה קורסים אקדמיים לפחות המקנים נקודות זכות.
2) גובה שכר הלימוד ששולם בשנת תשפ"א עומד על 6,159 ₪ לכל הפחות.
אנו ממליצים לכל מי שיעמוד בשני התנאים המוקדמים הנ"ל לנצל אפשרות זו.
 
שימו לב! בעת ההגשה יש לצרף אישור שכר לימוד שנתי לשנת תשפ"א אותו ניתן להזמין ללא תשלום באמצעות מערכת הפניות בשאילתא. יש לפתוח בקשת שירות חדשה בנושא שכ"ל ותשלומים – בקשת אישור הרשמה ותשלום שכ"ל בעברית עם חותמת סרוקה (ללא תשלום). האישור יישלח למייל ולהודעות בשאילתא תוך 24 שעות ממועד ההזמנה.
 
בקרן הסיוע קיימת התחשבות מיוחדת בסטודנטים הורים או הורים יחידניים (לילד אחד לפחות) הלומדים בהיקף מלא – כדאי מאוד להורים העומדים בתנאים אלה להגיש בקשה. בנוסף, הקרן שמה דגש על מגורים בישובים ושכונות הנכללים בפרויקט שיקום שכונות. אם אתם מתגוררים בשכונות אלה (יותר מ-100 יישובים בישראל) – כדאי מאוד להגיש בקשה. לפרטים נוספים על תנאי הזכאות היכנסו לאתר המלגות של משרד החינוך.
 
איך מגישים בקשה?
הטופס הוא טופס מקוון אשר נבנה בהתאם לנתוני הסטודנט. בעת הכניסה הראשונה לטופס תתבקש להזמין סיסמא שבאמצעותה תוכל להיכנס למערכת. קבלת הסיסמא אינה מיידית אלא מתקבלת לאחר כ-10 ימי עבודה.
סטודנטים שנרשמו למערכת בשנה קודמת יוכלו לבצע שחזור סיסמא באופן עצמאי במסך ההזדהות או לפנות לקבלת סיסמא במוקד הסיסמאות בטלפון: 6552* שלוחה 1. לאחר קבלת הסיסמא יש לחזור למערכת ולהתחיל בהגשת הבקשה. יש לצרף לטופס הבקשה את אישור שכר הלימוד השנתי וכן אישורים אחרים שיידרשו בהתאם לרשימה שתתקבל בסיום הליך מילוי הטופס
 
המועד האחרון עבור ההרשמה לקבלת סיסמה: יום ראשון 20.12.2020.
 
המועד האחרון לשליחת טופס הבקשה מקוון: יום חמישי 31.12.2020.
 
למילוי טופס הבקשה
 
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לחברת טלדור בטלפון: 1700-505-885