אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הרצאות, ימי עיון, קונצרטים, כנסים אקדמיים

20  דצמ   2017
The Tenth Israel CS Theory Day

רעננה  |  10:00   ללא תשלום

21  דצמ   2017
קונצרט ג'ז: הג'ז הלטיני ושורשיו

קונצרט ג'ז

קונצרט ג'ז: הג'ז הלטיני ושורשיו

עורך ומנחה: ד"ר דן כהן

רעננה  |  20:30   בתשלום

24  דצמ   2017
פורום מחלקתי: "מחיר האהדה: על היחס בין רלוונטיות ציבורית ותרומה מדעית בסוציולוגיה  של ההתאבדות ובארכיאולוגיה"

רעננה  |  10:00   ללא תשלום

25  דצמ   2017
הרצאת "הא ודע" - סמינר מחלקתי  בנושא: חשיפת אשכנז העתיקה באמצעות GPS גנטי

רעננה  |  12:00   ללא תשלום

27  דצמ   2017
מפגש "עורכים מארחים", היחידה לפיתוח אקדמי בנושא: טעמי המקרא ותפקידם התחבירי

רעננה  |  11:30   ללא תשלום

27  דצמ   2017
קונצרט צהריים: הכניסיני תחת כנפך

קונצרט צהריים: הכניסיני תחת כנפך

שירי אהבה ונשמה ישראליים

עורכת ומנחה: ענת שרון

רעננה  |  13:00   בתשלום