בבתי הספר שמצטרפים לתוכנית "אקדמיה בתיכון" יש למנות אחראי.ת אקדמיה בתיכון. האחראים יטפלו בצד האקדמי של תפעול התוכנית בבית הספר, ובתוך כך על איתור התלמידים, מיונם, וטיפול במלגות. לצד זאת, יהיו אחראי האקדמיה אמונים באופן שוטף על הקשר עם האוניברסיטה ועם ההורים ועל מתן תמיכה לתלמידים.

לטובת המינוי אחראי האקדמיה בתיכון ישתתפו בהדרכה ייעודית באופן מקוון. יש להוריד ולמלא טופס פרטים אישיים ושמירה על סודיות. את הטפסים יש לשלוח לסיגל דביר, רכזת תוכנית אקדמיה בתיכון, בדוא"ל: [email protected]

לאחר משלוח הטפסים והשתתפות בהדרכה, יקבלו אחראי האקדמיה בתיכון סיסמה ושם משתמש לפורטל "אחראי אקדמי בתיכון". הפורטל כולל מידע על התקדמות תלמידי בית הספר בתוכנית.

כניסה לפורטל


כניסה למבדק במתמטיקה למורשים בלבד

כניסה למבדק בכימיה למורשים בלבד