מדור הרכש בספרייה

חברי סגל באו"פ יכולים להזמין ספרים או כתבי עת לצורך פיתוח קורס, להוראה או לאוסף הספרייה (עד שני עותקים לספר), 

באישור ראשי המחלקות האקדמיות. א​פשר להשתמש בתקציב קרנות המחקר להזמנת ספרים – באישור מנהלי הקרנות ובפירוט הסגמנטים לחיוב. 

גם עובדים מנהליים יכולים להזמין ספרים לצורכי עבודתם באישור ראשי המחלקות המנהליות. 

עדיפות ניתנת להזמנת גרסאות אלקטרוניות החוסכות במקום וזמינות לשימוש מיידי.

את כל הבקשות יש להפנות לדפנה שור בדוא"ל.


לאחר שהספרים מגיעים, הם נמסרים לקִטלוג (מלבד הספרים על חשבון קרנות המחקר, שנמסרים ישירות למזמינים), 

ובתום התהליך הם עוברים למשמרת בדלפק ההשאלה ונשלחת הודעה למזמין או המזמינה.

​​​​

לבקשות רכש ובירורים פנו לדפנה

 09-7781559