מינהל משאבי אנוש באו"פ הוא סמכות מקצועית בתחומו ופועל להשגת יעדי האו"פ במקצועיות, באמינות ובשקיפות, תוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות מתמדת.
עובדי המינהל אחראים על מערכת יחסי העבודה במיגזרים השונים. הם עוסקים בגיוס עובדים ובתנאי העסקתם, בניהול מערך הנוכחות, שכר ופנסיה, רווחה, הערכת עובדים, פיתוח ארגוני והדרכות.


מערכת המידע של מינהל משאבי אנוש היא מהמתקדמות בתחום ומשמשת את כל הרבדים בארגון, החל במתן מידע לעובדים באמצעות האינטרנט וגישה לנתונים אישיים, כולל צפיה בתלוש השכר ובטופס אישי של הערכת העובדים, דרך כלים לתפעול שוטף עבור אנשי משאבי אנוש וחשבי השכר, וכלה בכלי בקרה ומעקב למנהלים.

 

סגל אקדמי בכיר

סגל אקדמי בכיר

חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר הם הליבה האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה. הם עוסקים במחקר ומופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה, ועליהם מוטלת האחריות האקדמית להוראת הקורסים הללו (ההוראה עצמה נעשית על ידי חברות וחברי סגל ההוראה). חברי וחברות הסגל באוניברסיטה הפתוחה מועסקים בהסכם אישי שבו מוגדרת תקופת המינוי.

מידע נוסף

סגל הוראה

חברות וחברי סגל ההוראה אחראים להוראה בכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה. סגל ההוראה כולל את מרכזות ומרכזי ההוראה ואת המנחים והמנחות.

מידע נוסף
סגל הוראה
סגל מנהלי

סגל מינהלי

הסגל המינהלי באו"פ מונה כ-900 עובדות ועובדים, המשולבים במגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים, שנועדו לסייע לאוניברסיטה הפתוחה במימוש מטרותיה ויעדיה, כפי שהוגדרו בחוקתה. מינהל משאבי אנוש מופקד על העסקת עובדי ועובדות הסגל המינהלי בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם הקיבוצי, או להסכם העבודה האישי ובכפוף לנוהלי האוניברסיטה.

מידע נוסף