מינהל משאבי אנוש באו"פ הוא סמכות מקצועית בתחומו ופועל להשגת יעדי האו"פ במקצועיות, באמינות ובשקיפות, תוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות מתמדת.
עובדי המינהל אחראים על מערכת יחסי העבודה במיגזרים השונים. הם עוסקים בגיוס עובדים ובתנאי העסקתם, בניהול מערך הנוכחות, שכר ופנסיה, רווחה, הערכת עובדים, פיתוח ארגוני והדרכות.


מערכת המידע של מינהל משאבי אנוש היא מהמתקדמות בתחום ומשמשת את כל הרבדים בארגון, החל במתן מידע לעובדים באמצעות האינטרנט וגישה לנתונים אישיים, כולל צפיה בתלוש השכר ובטופס אישי של הערכת העובדים, דרך כלים לתפעול שוטף עבור אנשי משאבי אנוש וחשבי השכר, וכלה בכלי בקרה ומעקב למנהלים.

 

סגל אקדמי בכיר

סגל אקדמי בכיר

חברי הסגל האקדמי הבכיר הם הליבה האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה. הם עוסקים במחקר ומופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה, ועליהם מוטלת האחריות האקדמית להוראת הקורסים הללו (ההוראה עצמה נעשית על ידי חברי הסגל הזוטר). חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה מועסקים בהסכם אישי שבו מוגדרת תקופת המינוי.

מידע נוסף

סגל הוראה

חברי סגל ההוראה אחראים להוראה בכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה. עם חברי סגל ההוראה נמנים מרכזי ההוראה והמנחים.

מידע נוסף
סגל הוראה
סגל מנהלי

סגל מינהלי

הסגל המינהלי באו"פ מונה כ-900 עובדים, המשולבים במגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים, שנועדו לסייע להנהלת האוניברסיטה הפתוחה במימוש מטרותיה ויעדיה של האוניברסיטה, כפי שהוגדרו בחוקתה. מינהל משאבי אנוש מופקד על העסקת עובדי הסגל המינהלי בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם הקיבוצי , או להסכם העבודה האישי ובכפוף לנהלי האוניברסיטה.

מידע נוסף