אודות האוניברסיטה הפתוחה

גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה ומוקפדת עם חתירה למצוינות מדעית ומחקרית, כל זאת תוך מתן אפשרות לכל המבקשים ללמוד בה ללא תנאי קבלה כל שהם.

בידולה של האוניברסיטה הפתוחה הוא במגוון שיטות למידה: בהנחיה פנים אל פנים בקבוצות קטנות ב-60 מרכזי לימוד ברחבי הארץ, לימוד באמצעים אינטראקטיביים מקוונים ולימוד עצמי, המאפשרים לסטודנטים גמישות מירבית בבניית תוכנית הלימודים.
 
האוניברסיטה הפתוחה, כשאר האוניברסיטאות בישראל, מושתתת על שני אדנים: הקניית השכלה אוניברסיטאית מוקפדת ללומדים בה וקידום המצוינות המחקרית של חברי וחברות הסגל האקדמי שלה. גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, ופתיחוּת מְרַבּית כלפי כל המבקשים ללמוד במסגרתה.
 
האוניברסיטה הפתוחה בישראל נוסדה בשנת 1974 והלימודים החלו בה בסתיו 1976 ייעודה המרכזי של האוניברסיטה שנקבע עם הקמתה היה ונותר הנגשת לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר, במרכז ובפריפריה, זאת באמצעות קבלה פתוחה וגמישות מרבית של תכנון וארגון הלימודים תוך שמירה על רמתם הגבוהה.
 
כיום לומדים באוניברסיטה הפתוחה למעלה מ-46,000 סטודנטים במגוון תכניות לתואר בוגר ומוסמך במדעי הרוח והחברה, במדעי הטבע והחיים ובמדעים מדויקים ולימודי תעודה.
 
תנאֵי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם. לימודי האוניברסיטה הפתוחה מתאימים גם לסטודנטים החיים בחו"ל ורוצים לרכוש השכלה גבוהה, הבחינות נערכות בדרך-כלל בנציגויות הישראליות בחו"ל.
 
האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים ללימודי התואר הראשון. לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת הוכחה מקדימה של יכולות והישגים. אפשר ללמוד קורס אחד כדי להתנסות בלימודים, ואפשר ללמוד מסלול מלא לקראת תואר ראשון. בלימודי התואר השני דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות.
 
לצד מפגשי הנחיה פנים אל פנים פיתחה האוניברסיטה הפתוחה שיטות הוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרות לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית של מקום הלימודים, מועדיהם וקצבם, ללא תלות בהרצאות פרונטליות ובכיתות לימוד.
 
מטרתה של האוניברסיטה הפתוחה להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לציבור רחב ככל האפשר ולכן היא מציעה אפיקי מעבר לאוניברסיטאות אחרות. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ולהמשיכם באוניברסיטה הפתוחה עצמה או באוניברסיטאות אחרות, על סמך הסכמים המאפשרים את המעבר להמשך לימודים בהן אך ורק על בסיס ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה.
 
לאורך כל תקופת הלימודים עומדים לרשות הסטודנטים מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה או עם צרכים מיוחדים, סדנאות והדרכות אישיות לשיפור כישורי הלמידה ומערך סיוע כלכלי באמצעות מלגות.
 
האוניברסיטה הפתוחה מקדמת את הפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי ומטפחת אותה, בין השאר, באמצעות שלושת מכוני המחקר: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המכון לניתוחי מדיניות והמכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים.