אודות האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה בישראל נוסדה בשנת 1974 והלימודים החלו בה בסתיו 1976.
מאז הקמתה מחויבת האוניברסיטה הפתוחה למצוינות אקדמית ולקידום הנגישות להשכלה הגבוהה בחברה הישראלית. יעדים אלה הם נשמת אפה של האו"פ גם כיום, מתוך אמונה בהון האנושי הגלום בחברה הישראלית לגווניה, במימוש הפוטנציאל העשיר בה ובחיזוק ההשכלה כנדבך בשיפור חייהם של א.נשים. 

המשימה שלנו כרוכה בערנות פדגוגית מתמדת. אנו מחויבים לשיפור מתמיד של ההוראה מרחוק, שכלול ההוראה בקרב אוכלוסיות ייחודיות ומתן מענה ללומדים לאורך החיים בכל תחומי הדעת ובכל מיקום גיאוגרפי. האו"פ היא מקום שבו פוגשים הסטודנטים והסטודנטיות מגוון אמונות, דעות ואורחות חיים, והיא מאפשרת שילובים אינטרדיסציפלינריים רב-גוניים בהוראה ובמחקר לכל הבאים בשעריה, ללא תנאי קבלה כלשהם.

סגל האוניברסיטה הפתוחה שואף להיות מקור השראה מוביל במחקר ובהוראה. האוניברסיטה הפתוחה מקדמת את הפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי ומטפחת אותה, באמצעות רשות המחקר, מכוני המחקר ומרכזי המחקר שלה.

כיום לומדים באוניברסיטה הפתוחה למעלה מ-50,000 סטודנטים וסטודנטיות במגוון תכניות לתואר בוגר ומוסמך במדעי הרוח והחברה, במדעי הטבע והחיים, במדעים ובהנדסה, ותכנית דוקטורט בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה. 

הסטודנטים והסטודנטיות שלנו מגיעים מכל קצווי הארץ, והאוניברסיטה מאפשרת להם למידה ברמה גבוהה, תמיכה פדגוגית אישית  וחווית לימודים שהפכה למופת בשדה ההשכלה הגבוהה בישראל. תנאֵי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ולסטודנטיות ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם ובכלל זה ישראלים החיים בחו"ל ורוצים לרכוש השכלה גבוהה.

לצד מפגשי הנחיה פנים אל פנים פיתחה האוניברסיטה הפתוחה שיטות הוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרות לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית של מקום הלימודים, מועדיהם וקצבם, ללא תלות בהרצאות פרונטליות ובכיתות לימוד.

לאורך כל תקופת הלימודים עומדים לרשות הסטודנטים והסטודנטיות ייעוץ ללימודים אקדמיים, סדנאות והדרכות אישיות לשיפור כישורי הלמידה, מערך סיוע כלכלי באמצעות מלגות וסיוע לסטודנטים וסטודנטיות עם לקויות למידה או עם צרכים מיוחדים.