חיפוש סגל אקדמי ומינהלי

 

 

סגל אקדמי בכיר

סגל אקדמי בכיר

חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר הם הליבה האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה. הם עוסקים במחקר ומופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה, ועליהם מוטלת האחריות האקדמית להוראת הקורסים הללו (ההוראה עצמה נעשית על ידי חברות וחברי סגל ההוראה). חברי וחברות הסגל באוניברסיטה הפתוחה מועסקים בהסכם אישי שבו מוגדרת תקופת המינוי.

מידע נוסף

סגל הוראה

חברות וחברי סגל ההוראה אחראים להוראה בכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה. סגל ההוראה כולל את מרכזות ומרכזי ההוראה ואת המנחים והמנחות.

למידע נוסף
סגל הוראה
סגל מינהלי

סגל מינהלי

הסגל המינהלי באו"פ מונה כ-900 עובדות ועובדים, המשולבים במגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים, שנועדו לסייע לאוניברסיטה הפתוחה במימוש מטרותיה ויעדיה של האוניברסיטה, כפי שהוגדרו בחוקתה. מינהל משאבי אנוש מופקד על העסקת עובדי ועובדות הסגל המינהלי בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם הקיבוצי , או להסכם העבודה האישי ובכפוף לנוהלי האוניברסיטה.

למידע נוסף

 

 

ועדי העובדים שלכם