קורסים מצולמים

בשנים האחרונות מתפתח מאוד תחום ההרצאות המצולמות והן הפכו לאחד ממשאבי הלמידה הפופולריים והמועדפים על הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. משאבים מצולמים נעים מסרטונים קצרים, שמיועדים להסברים ממוקדים והמחשות של סוגיות מסוימות, ועד למערך שלם של הרצאות שהן חומר הלימוד המרכזי בקורס ומחליפות בחלק מהקורסים את ספרי הלימוד או פרקים מתוכם, ואת מדריכי הלמידה. ההרצאות מועברות על ידי טובי המומחים באוניברסיטה הפתוחה ומחוצה לה. התוכן הלימודי מוצג בצורה ויזואלית ודינמית, ונוכחות המרצה יוצרת תחושה של מפגש עימו. אתגר מרכזי בהפקת קורסים המבוססים על הרצאות מצולמות הוא להעשיר את חווית הלמידה בדוגמאות, הנפשות ואלמנטים גרפים שמלווים את המרצה ומשלימים באופן ויזואלי את חומר הלימוד.

ההרצאות המצולמות משולבות באתרי הקורסים של האו"פ בנגן וידאו ייחודי ובמעטפת שפותחו במרכז שה"ם. הנגן והמעטפת משמשים כסביבת למידה בפני עצמה. הנגן מאפשר לסטודנטים לקבוע את מהירות הצפיה, לקבוע את איכות הצפיה ולבחור בגירסת שמע בלבד כדי להאזין לסרטים באיזורים עם רוחב פס נמוך. מעטפת הוידאו מאפשרת לארגן את אוספי כל הסרטים בקורס בממשק ידידותי ונוח לניווט ביניהם.

מחברת אישית על סרטון הוידאו

אנוטו ​(Annotoהינו כלי ייחודי המאפשר לסטודנטים ליצר אינטראקציה עם תוכן וידאו. הכלי מאפשר לסטודנטים לכתוב הערות אישיות על גבי ציר הזמן של הוידאו, וכך ליצור לעצמם מעין מחברת אישית שרק הם רואים אותה. בנוסף לכך, מוזמנים הסטודנטים (בחלק מהקורסים) להעלות גם הערות שיתופיות או להגיב להערות שיתופיות של אחרים, וכך לקיים רב שיח על ההרצאות המצולמות.   

וידאו אינטראקטיבי

על ההרצאות המצולמות ניתן לשלב שכבת אינטראקציה שבאמצעותה הלומדים מגיבים במהלך הצפיה בסרטון לשאלות ולתרגילים ומקבלים עליהם משוב מיידי. וידאו אינטראקטיבי הופך את הלמידה מצפיה פאסיבית בהרצאה לצפיה פעילה, שעוזרת למיקוד הקשב ולהעמקת הלמידה.