תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנטים

 
סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני ואינם עובדים זכאים לשלם דמי ביטוח לאומי מופחתים ככל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, בתנאי שהם רשומים לחמישה קורסים אקדמיים בשנת לימודים אחת (סמסטרים א-ג, לדוגמה: סמסטרים 2019א-2019ג).
סטודנטים שלומדים במוסדות אקדמיים אחרים במקביל ללימודיהם באוניברסיטה הפתוחה – בקביעת דמי הביטוח הלאומי ייחשבו אך ורק הקורסים הנלמדים באו"פ.
האוניברסיטה הפתוחה מעבירה למוסד לביטוח לאומי את רשימת הסטודנטים הזכאים לתשלום מופחת, כמפורט לעיל, פעמיים בשנה - בינואר ובאפריל.