מדיניות קבלת תרומות

ספריית האוניברסיטה הפתוחה מקבלת בברכה תרומות ספרים, כתבי עת וסוגי חומר אחרים
התומכים בתוכניות המחקר וההוראה של האוניברסיטה. הספרייה מעריכה את כל התרומות המתקבלות, 
אולם רק פריטים התואמים את מדיניות פיתוח האוסף מוכנסים אליו והופכים לרכוש הספרייה.
 
הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט איזה פריטים יתקבלו לאוסף, ועל זמן הטיפול בהם ובחירת מיקומם. 
התורמים מתבקשים לחתום על טופס הסכמה המאשר זאת.
הספרייה מחויבת לטפל באופן אחראי בפריטים שאינם נחוצים לאוסף, 
ולרוב מציעה אותם לספריות אחרות. פריטים עודפים נמסרים למשתמשי הספרייה או נשלחים למחזור. 
 
אישור קבלת תרומה
עם קבלת התרומה יישלח אישור על קבלתה, הכולל את שם התורם ותיאור קצר של התרומה. 
שם התורם נרשם בקטלוג הספרייה ברשומת כל פריט המתווסף לאוסף.

לפריטים המוכנסים לאוסף תודבק, לפי בקשה, תווית אקס ליבריס ובה טקסט שייקבע בתיאום עם התורם.


לשאלות ניתן לפנות לרות ברנקין, מנהלת שירותי קוראים בספרייה

​ 

 09-7781545