הריון ולידה

הוראות בדבר התאמות תנאי הלמידה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

האוניברסיטה הפתוחה מקדמת ומגשימה אינטרס לאומי ראשון במעלה של הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה. שיטת הלימוד באוניברסיטה מבוססת על לימוד עצמי באמצעות חומרי לימוד הנשלחים לסטודנטים לביתם, אין חובת נוכחות במפגשי הנחיה, ולסטודנטים קיימת אפשרות למידה מרחוק באמצעות טכנולוגיות למידה מרחוק שפותחו על-ידי האוניברסיטה, לרבות צפיה במפגשי הנחיה סינכרונים וא-סינכרוניים. האוניברסיטה הפתוחה תשאף לדאוג שמֵרַכֵּזי הלימוד שלה יתנו שירותים מיטביים לסטודנטים המגיעים אליהם, לרבות סטודנטיות בהיריון וסטודנטיות מניקות.

 

נוהל הורות

לבדיקת הזכאות בנושא התאמות תנאי הלמידה עקב טיפול פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה  היכנסו לנוהל הורות

 

תנאי בחינה מותאמים

בהריון, בטיפולי פוריות או לאחר לידה? צריכה להיבחן? תוכלי לפנות לרכזת תחום הורות בצירוף אישורים מתאימים ולקבל התאמות!
כדי שנוכל לאפשר התנאים יש לשלוח מסמך רפואי עדכני המעיד על הריון וכולל תאריך לידה משוער, 30 ימי עבודה לפני תאריך הבחינה המבוקש (לא כולל חגים, ימי שישי ושבת).
לתשומת לבך: סטודנטים הזכאים לתנאי בחינה מותאמים, מתבקשים להירשם לבחינה עד תשעה ימי עבודה לפני המועד המבוקש. ראו הנחיות הרשמה לבחינה בנספח 2 "תקנות ונהלים בנושא בחינות".