המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

מוסדות האוניברסיטה הפתוחה

רשויות האוניברסיטה מועצת האוניברסיטההמבקר הפנימיהוועד המנהל, יור הוועד המנהלועדת ביקורתועדת כספיםהוועדה לבחירת עמיתי כבודנשיאהמועצת הסגל האקדמיהסנאטועדות המשנה התחומיותהוועדה לאפיקי מעברהוועדה לאישור תכניות לימודיםהוועדה להכרה בלימודים קודמיםועדות המשנה התחומיותמשנה לנשיאמנהל כללי

המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

המבנה הארגוני של מחלקות האוניברסיטה דיקן הלימודים האקדמייםהיחידה לניהול ההתמדהדיקן הלימודיםמנכ"למשנה לנשיא לעניינים אקדמייםמינהל משאבי אנושמינהל כספים, התכנון והכלכלהמנהל המחשובמינהל שירותי הוראה - מעש”הבית דניאלמנהל הלוגיסטיקהבית ההוצאה לאורנשיאת האוניברסיטה הפתוחה שיווק ופרסוםדוברות ויחסי ציבורהמזכירות האקדמיתייעוץ משפטיהמחלקה להערכהמשאביםדיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידהדיקן המחקררשות המחקרמכוני המחקרדיקן הלימודים האקדמייםהוראה וללמידה ללימודים אקדמייםהמחלקה לקידום מצויינות בהוראההספרייה?הוצאת הספרים של האוניברסיטהדיקן פיתוח וטכנולוגיות למידההיחידה לפיתוח אקדמי והוצאה לאורהמרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שהם)מעלה דיפלומה דילוג מירב תפנית תפניטק אסכולות חשיפה מערך לימודי החוץהיחידה לקידום עובדי הוראהדיקן הסטודנטיםיוזמות אקדמיות בין-לאומיותאנגלית כשפה זרהמתמטיקה ומדעי המחשבמדעי הטבע והחייםסוציולוגיה, מדע המדינה ולתקשורת ניהול וכלכלההיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדותספרות, לשון ואומנויותחינוך ופסיכולוגיה היחידה למשאבים יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי