תכנית לימודי תואר לנשים ביפו

האוניברסיטה הפתוחה, עירית ת"א יפו וארגון מהפך תע'ייר חברו יחדיו לפרויקט אקדמי-חברתי יחודי של תואר BA במדעי הרוח והחברה עבור נשים ערביות, חד הוריות מיפו. המטרה היא להרחיב את מעגל הנשים האקדמיות בחברה הערבית ביפו ולהפוך אותן לגורם מחולל ומעצים בקהילה, מתוך אמונה כי השקעה בהשכלה הגבוהה תאפשר להן ולילדיהן יכולת השפעה בקהילה וניעות חברתית בעתיד.


התוכנית כוללת מקבץ קורסים בתחום היסטוריה וחינוך עם שתי אפשרויות להסללה תעסוקתית: תעודת הוראה בהיסטוריה לצורך עבודה בתחום החינוך ומסלול שיבוץ לתפקידים שונים בעיריית ת"א-יפו.
התכנית כוללת גם שלושה וחצי חודשים של לימודים קדם-אקדמיים וסדנאות בהעצמה ובמנהיגות קבוצתית, וכן לימודי אנגלית כהכנה למבחן הפטור באנגלית.


על מנת לספק תמיכה לסטודנטיות במסלול מאתגר זה, מספק קמפוס רמת אביב ליווי של רכזת אדמיניסטרטיבית ושל יועצת ללימודים אקדמיים לתוכנית. עיריית ת"א-יפו מעניקה מלגות לכל הסטודנטיות. 
הלימודים מתקיימים ב"מרכז הערבי יהודי" בשכונת עג'מי ביפו, מקום המשמש כמרכז לקהילה הערבית והיהודית ומאפשר לסטודנטיות הן נגישות קלה וקרבה למקום המגורים שלהן והן מרכז שבו ילדיהן זוכים לחוגים ממומנים על ידי העירייה על-מנת שתוכלנה להתפנות ללימודים ללא הפרעות.

פרטים נוספים באתר עיריית תל אביב יפו: תכנית לימודי תואר לנשים ביפו